Димитър Първанов

биолог, ръководител на Научно-изследователския център

Завършва висшето си образование в Биологически факултет на СУ „Климент Охридски” 2004г. Защитава докторска дисертация през 2009г. Работи в научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда” от 2013 г. Основните му интереси са в областта на репродуктивната медицина и биостатистиката.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow