доц. Димитър Батуров

психиатър

Професионалният път на доц. Батуров започва като лекар ординатор и завеждащ отделение в Държавна психиатрична болница – Раднево. В периода 1998-2005 г. работи в Център по военна психология и психопрофилактика към Министерство на отбраната, а от 2005-2020 г. е завеждащ отделение по „Военномедицинска експертиза на психични заболявания и наркозависимости“в Централната военномедицинска комисия – Военномедицинска академия, гр. София. От 2009 г. е асистент в ЧВУ – Колеж по туризъм – Благоевград. През 2013 г. придобива образователна и научна степен ДОКТОР, а през 2017 г. му е присъдена академична длъжност „ДОЦЕНТ“. От 2007 г –2019 г е консултант – психиатър в НЦРРЗ-МЗ – гр. София.
Следдипломните му квалификации включват обучителни курсове на СЗО по психиатрична проблематика; Продължителна специализация в МУ – София и УСБАЛНП „Св. Наум” гр. София –Специализирана клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология.
Съучредител и секретар е на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицинаипредставител в работната група по психиатрия в European Society of Aerospace Medicine (ESAM).
От 2005 г. до 2011 г. е учредител и председател на управителния съвет на „Сдружение на българските съдебни психиатри и психолози“; Член е на Българска психиатрична асоциация, член на Български лекарски съюз. Автор и съавтор на 9 монографични трудове (4 самостоятелни, 5 в съавторство). Има над 50 публикации в реферирани научни издания. Като психиатър консултира в болница „Надежда“ от 2021 г.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow