доц. Георги Григоров

ръководител на отделение "Хирургия"

Доц. Григоров завършва Медицинска академия – София през 1985 г. През следващите 3 години работи като хирург в Хирургичното отделение на Районна общинска болница – Русе. От 1989 г. до края на 2015 г. е заместник-началник на II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. От януари 2016 г. оглавява отделение Хирургия в МБАЛ „Надежда“.

Доц. Григоров е специалист с над 30-годишен опит в областта на общата, коремната, гръдната и съдовата хирургия. Специализиран е в безкръвната (лапароскопска) абдоминална и колоректална хирургия и в прилагането на лазерна терапия в проктологията. Преминал е специализации по минимално инвазивна абдоминална и колоректална хирургия във водещи хирургични центрове в Европа – Европейския хирургически институт в Хамбург и Университетската клиника в Тюбинген, Германия, както и по VAC-терапия във Виена.

През 2008 г. доц. Григоров защитава дисертационен труд, а през 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност ‚Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия“. Има над 100 публикации и участия в престижни медицински списания, конференции и конгреси в България и по света.

Професионалните му интереси са в областта на острия панкреатит, хирургичния сепсис, травмата, лапароскопската и отворената висцерална (коремна), съдовата и гръдната хирургия, трудно зарастващите рани, лазерната проктология, херниалната хирургия.

Основател и редовен член е на EATES (сега ESTES – European Society for Trauma and Emergency Surgery), както и на редица български и международни сдружения на хирурзи: ESTES, ISS, IATSIC, EDS, IASGО. Медицински консултант и лектор е по лечение на трудно зарастващи рани.

 

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow