доц. Ирен Цочева

пулмолог

Доц. Цочева завършва медицина в Медицински университет – София през 1997 г. и започва професионалния си път като участъков терапевт в ХII Поликлиника. С нарастване на познанията ѝ като терапевт се заражда и желанието ѝ за научна дейност. След успешно положен конкурсен изпит през 2000 г. започва разработването на докторската си работа на тема „Клинични, имунологични и генетични особености на бронхиалната астма в детската възраст” към Катедра по Педиатрия на Медицински Университет – София, в първата в България Детска клиника.

Следващите пет години са период на съчетаване на активна клинична и научна дейност. Провежда множество курсове и обучения в областта на имунологията, епидемиологията и генетиката на белодробните заболявания във Франция, Испания, Хърватска, но от най-голямо значение за оформянето ѝ като пулмолог е специализацията 2002 – 2003 г. в „Лудвиг Максимилиянс Университет“, гр. Мюнхен, под ръководството на световния експерт в областта на детската астма проф. Ерика фон Мутиус.

След защита на докторската си работа и положен изпит за специалност по „Детски болести“ през 2006 г. продължава работата си последователно като ординатор, асистент и главен асистент в Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“ и преподавател към Катедра по Педиатрия на Медицински Университет – София.

През последвалите години развива професионалните си умения чрез сертификационни курсове по спирометрия, торакална ехография и конвенционална фибробронхоскопия. Специалност в областта, в която работи от 2000 г. – „Детска пулмология и фтизиатрия“, придобива през 2014 г.

От 2014 г. ръководи Направление за деца с остри респираторни заболявания на Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“.

2018 г. се присъединява към екипа на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“ като Началник на новосъздаденото Отделение по педиатрия.

От декември 2019 г. има присъдена академична длъжност „Доцент“ по научна специалност Педиатрия, а от 2020 г. е магистър по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Активната ѝ научна дейност намира израз в над 100 публикации и участия в национални и международни научни форуми.

Професионалните ѝ интереси са в областта на развитието на бронхиалната астма през целия период на детството, влиянието на недоносеността върху дихателната функция в юношеска възраст, вирусните и бактериални респираторни инфекции, ограничаване на злоупотребата с антибиотични средства, превантивната медицина в ранна детска възраст. С начало на работата ѝ в най-голямата спешна болница в страната, професионалният ѝ опит се обогатява в областта на Спешните състояния в Педиатрията.

 

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.