доц. Ралица Георгиева

неонатолог, специалист - трансфонтанелна ехография

Доц. Ралица Георгиева е завършила с отличие Медицински университет – София през 1987 год. Има две придобити специалности – „Детски болести“ от 1995 и „Неонатология“ от 1999 година.

От 1991 год. работи в клиниката по неонатология на Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. д-р Иван Митев“. През 2009 г. поема ръководството на неонатологичния сектор.

Преподава в Медицински Университет – София. Освен студенти по медицина обучава и специализиращи лекари – педиатрия и неонатолози и провежда специализирани курсове за тях. Има над 200 научни публикации и участия на български и международни научни форуми.

 

Специализирала е:

– Ултразвуково изследване на мозъка при новородени деца и неонатална интензивна терапия в Университет Ерланген – Нюрнберг, Германия;

– Неврологични заболявания в неонаталния период, превенция на вътреболнични инфекции в неонатални интензивни отделения в Париж, Франция;

– Механична вентилация в неонаталния период в Стокхолм, Швеция;

– Функционална диагностика на ЦНС при новородени деца в Австрия.

 

Доц. Георгиева има специален интерес към неонаталната неврология, ултразвуковото изследване на ЦНС (трансфонтанелна ехография), церебралното функционално мониториране и мозъчна оксиметрия.

Част е от екипа на Медицински център „Надежда“, където провежда трансфонтанелна ехография.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow