доц. Петьо Хаджийски, дм

детски гастроентеролог

Доц. Петьо Хаджийски е специалист по детски болести и детска гастроентерология в София с богат и дългогодишен опит в диагностиката и  лечението на заболяванията на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчния мехур и панкреаса в детска възраст. Извършва абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия (фиброгастроскопия и фиброколоноскопия) и чернодробна биопсия.

Доц. Хаджийски завършва Медицински университет – Пловдив през 1993 г. През 2003 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2011 г. – специалност по Детска гастроентерология. През 2019 г. защитава Докторска степен на тема „Харакеристика на H. pylori инфекцията в детската възраст у нас“. От юли 2023 г. е избран за редовен доцент към Катедра Педиатрия в Медицински университет – София с постоянна месторабота в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ в Клиника по детска гастроентерология. От декември 2023 г. е част от екипа на „Надежда“.

Доц. Хаджийски има над 115 научни труда в чуждестранни и български списания, участия в множество конгреси и конференции у нас и в чужбина. Съавтор е на три учебника и една самостоятелна монография  – „Helicobacter pylori инфекцията и децата – какво ново?“

Квалификации

2015 г. – Чернодробна биопсия по метода на Менгини

2013 г. – Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – ІІ ниво

2013 г. – Абдоминална доплер ехография – ІІ ниво

2005 г. – Горна и долна гастроинтестинална ендоскопия І ниво

2005 г. – Курс здравен мениджмънт

2002 г. – Абдоминална ехография- І ниво

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow