Екатерина Савовска

експерт Документи

Изготвя болничните листове.

Длъжностно лице по гражданско състояние за съставяне на съобщение за раждане и издаване на документ за бащинство.

 

Работила от 1995 до 2012 г. като старша акушерка в Родилно отделение на СБАЛАГ „Майчин дом“.

 

Завършва:

  • Медицински университет – София, специалност „Акушерка“
  • СУ „Климент Охридски“, специалност „Социална педагогика“.
  • СУ „Климент Охридски“, специалност „Логопедия“
  • Медицински университет – София, специалност „Управление на здравните грижи“

Председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow