Д-р Филис Казалиева

акушер-гинеколог

Д-р Казалиева завършва медицина в Тракийски университет – Стара Загора през 2015 г. Старира специализацията си в същия университет през 2016 г. и пет години по-късно  придобива специалност по Акушерство и гинекология.

Непосредствено след следването си д-р Казалиева започва работа като ординатор към МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – Казанлък, където е част от екипа на отделението по Акушерство и гинекология до 2022 г. От 2016 до 2022 г. е лектор към Българския червен кръст в Стара Загора. От 2022 г. е част от екипа на „Надежда“.

Д-р Казалиева преминава през специализирани курсове  – „Колпоскопия и деструктивно лечение на маточната шийка“, както и „3D и 4D ехография и доплер при бременни“.

Професионалните ѝ интереси са в областта на проследяването на бременност, патология на бременността, акушерството и профилактиката на женското здраве.

Участвала е в множество конференции с акцент върху проследяване на бременност.

Член е на Българския лекарски съюз.

circle

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow