маг.-фарм. Марияна Енева

ръководител на "Болнична аптека"

Марияна Енева се дипломира като магистър-фармацевт към Медицински университет – София през 2003г., пълен отличник на випуска. През 2008г. придобива специалност „Клинична Фармация”, а през 2018г. – специалност “Болнична фармация”. Antibiotic stewardship сертифициран фармацевт от University of Dundee, UK. В своята клинична роля Марияна е отговорна за предоставянето на фармацевтични грижи и консултиране на пациенти с онкологични заболявания, включително програми за подобряването на качеството на живот и придържането към терапията. Тя също така подкрепя грижите за стационарните пациенти в отделението по Медицинска онкология и малките пациенти в отделението по Неонатология чрез проектирането и внедряването на най-добрите практики за електронно предписване и приготвяне на индивидуални назначения. Член на екипа за надзор на антибиотичната употреба в болницата.
От 2013г. е сертифициран от международния борд консултант по кърмене (IBCLC). Част от екипа на „Надежда“ е от създаването ѝ.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow