маг.-фарм. Марияна Енева

ръководител на "Болнична аптека"

Марияна Енева се дипломира като магистър-фармацевт към Медицински университет – София през 2003 г., пълен отличник на випуска. През 2008 г. придобива специалност „Клинична Фармация”, а през 2018 г. – специалност “Болнична фармация”. Antibiotic stewardship сертифициран фармацевт от University of Dundee, UK. Част от екипа на „Надежда“ е от създаването на болницата.

В своята клинична роля маг.-фарм. Енева е отговорна за предоставянето на фармацевтични грижи и консултиране на пациенти с онкологични заболявания, включително програми за подобряването на качеството на живот и придържането към терапията. Заедно с екипа си за първи път в България създава сектор за консултиране и фармацевтична грижа на онкологични пациенти при прием на перорална химиотерапия. С нейната професионална експертиза е изготвен първият български софтуер за приготвяне на индивидуални дози за химиотерапия.

Маг.-фарм. Енева подкрепя грижите за стационарните пациенти в клиниката по Медицинска онкология и за малките пациенти в отделението по Неонатология чрез проектирането и внедряването на най-добрите практики за електронно предписване и приготвяне на индивидуални назначения.

Член е на екипа за надзор на антибиотичната употреба в болницата.

От 2013г. е сертифициран от международния борд консултант по кърмене (IBCLC).

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow