Мария Панчева

биолог

Мария Панчева се дипломира като бакалавър по Биология в Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Там завършва и магистърската си степен – специалност „Генетика и геномика“. От 2016 г. е част от екипа на „Надежда“.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow