Мая Игнатова

психолог

Мая Игнатова е завършила Бакалавърска програма „Психология“ на Нов Български Университет и в момента е дипломант в Магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ към същия университет.

Преминала е обучение в полето на ранното детско развитие, организирано от „Зеленият двор“ и Център за развитие на бебета и деца „Франсоаз Долто“ и е част от обучителната програма „Въведение в мисленето на психоаналитичната психосоматика”, която се осъществява заедно с Академия за психосоматична грижа, Ателие за свободни асоциации и Института за психоаналитична психосоматика “ Пиер Марти” (IPSO) в Париж.

Професионалните й интереси са насочени към психосоматиката, ментализацията, и афективното функциониране. Работи и мисли в идейната сфера на психоанализата. В практиката си има опит в консултирането на деца и възрастни.

Част е от Звеното за психологична и немедицинска грижа към Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания и специализант в екипа на Център за психоанализа и медицина МБАЛ „Надежда“.

Член на Асоциацията на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow