проф. Златко Кълвачев

ръководител на "Вирусологична лаборатория"

Проф. д-р Златко Кълвачев завършва медицина в Медицинска академия – София през 1980 г. Започва работа като военен лекар в Русе. От 1983 г. до 1986 г. е редовен докторант по вирусология във Военномедицинска академия, където успешно защитава докторска дисертация. В периода 1994 – 2001 г. работи като вирусолог в Института за Научни Изследвания в Каракас, Венецуела, и ръководи лабораторията по Вирусология. Има признати специалности по „Вирусология“ и „Микробиология“. Специализирал е в Русия, Финландия, Индия, САЩ и др.

През 2002 г. постъпва в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) като завеждащ лаборатория по Молекулярна вирусология. Избран е за доцент през 2003 г., защитава втора докторска дисертация (доктор на медицинските науки) през 2006 г., а през 2009 г. е избран е за професор. От 2011 г. отново e на работа във ВМА, като началник на Центъра за диагностика и анализ на вируси и вирози. През 2015 – 2016 г. е началник на Лабораторията по клинична микробиология и вирусология на УМБАЛ „Софиямед“. От 2016 г. ръководи лабораторията по вирусология в МБАЛ „Надежда“.

Професионалните му интереси са в областта на бързата вирусна и рикетсиална диагностика; патогенезата на заболяванията, причинени от вируси и рикетсии; противовирусната терапия; новите вируси и др. Проявява специален интерес по темите „вируси и рак”, „вируси и трансплантация на органи” и „вируси и репродуктивно здраве“.

Автор е на над 200 научни публикации, 4 изобретения, 15 рационализации, както и 10 монографии и научни помагала. Научен ръководител и/или консултант е на 12 докторанти по вирусология; научен ръководител на 17 дипломанти по вирусология.

Член е на Българския лекарски съюз, Научното дружество на лекарите вирусолози в България, Международната изследователска фондация „Хасуми-България”.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow