Стефка Мирчева

Информация

Сектор „Информация“ се грижи за изготвянето и/или предаването към Вас на следните документи:

 

  • болнични;
  • епикризи;
  • служебни бележки;
  • копия на вече издадени документи;
  • изготвяне на документи за трансфер;
  • подписване и удължаване на договори за замразяване и съхранение на яйцеклетки и ембриони;
  • изготвяне на документи за внос/износ на ембриони и яйцеклетки.
circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow