Стефка Николова

ембриолог, ръководител на Ембриологична лаборатория

Стефка Николова завършва бакалавърска степен по Биология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, през 2003 г. Продължава образованието си към катедра „Цитология, хистология и ембриология“ и успешно защитава магистратура по „Клетъчна биология и патология“.

Запознава се с репродуктивните технологии като стажант в клиника по асистирана репродукция.

Професионалното ѝ развитие започва през 2005 г. в клиника „Малинов“ като част от екипа биолози на д-р Стаменов. От 2013 г. е старши клиничен ембриолог в МЦ „Надежда Репродуктив – София“ – най-големия репродуктивен център в България, а от 2016 г. е главен ембриолог и отговорно лице на медицинския център по асистирана репродукция към ИАМН (Изпълнителна агенция по медицински надзор). Посещава редица международни обучения и конгреси. В България има няколко участия в годишни конгреси на Българската асоциация по стерилитет и репродукция (БАСРЗ). Преминала е курс на обучение „Пациенти и лекари за донорството“.

Интересите ѝ са в областта на ембриологията, криоконсервацията, PGD (предимплантационна генетична диагностика), качествения контрол, Time lapse-технологиите, неинвазивните диагностични методи в ембриологията. Участва в изработването на научни публикации, постери и конгресни презентации.

Стефка Николова е член на ESHRE (Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология) от 2006 г. От 2014 г е сертифициран Senior Clinical embryologist към ESHRE. Член на CNR (Committee of National Representative) за България към ESHRE за 4 години.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow