Траянка Григорова

клиничен психолог, психотерапевт
Траянка Григорова е клиничен психолог, психотерапевт, доктор по обща психология към секция „Психология на личността“, ИИНЧ, БАН, член на Българска асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично общество, към което е в обучение. В процес на обучение е и по психоаналитична психосоматика към IPSO Pierre Marty.
Хоноруван преподавател в Магистърска програма по „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ към НБУ. Автор на десетки публикации в научни издания. С научни и клинични интереси в психосоматичната проблематика и емоционалното процесиране.
Притежава клиничен терапевтичен опит с широк спектър на психична проблематика в различни болнични институции (Клиника по Психиатрия ВМА, Специализирана болница за деца с церебрална парализа, Програма за субституиращо лечение за зависими пациенти „Възраждане“, СБАЛХЗ и др.).
circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow