Василка Соколова

главна акушерка в МБАЛ "Надежда"

Ак. Соколова завършва акушерство в ПМИ – София. Част е от екипа на център за репродуктивно здраве „Надежда“, създаден през 2005 г., а впоследствие през 2013 г. преминава в новосъздадената болница за женско здраве „Надежда“.

Работи активно в управлението на болницата.

circle

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow