Венцислав Герасимов

психолог

Венцислав Герасимов е психолог, кандидат по психоаналитична психотерапия към Дружеството за психоаналитична психотерапия, член на Europеan Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

Завършил е магистърски програми по „Психология на развитието“ и „ Клинична психология – психоаналитична перспектива“, „Фамилно и брачно консултиране“ към Институт по фамилна терапия. Преминал е редица сертифицирани теоретични и практически обучения в областта на психоанализата.

Професионалните му интереси са насочени към изследването и приложението на психоанализата в медицинска среда при пациенти и двойки с различна проблематика и тяхното проследяване, с опит в психоаналитична психодрама при работа със зависими. Част е от Звеното за психологична и немедицинска грижа към Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow