img

Normal birth

Meeting your baby for the first time after normal childbirth

Immediately after birth, the baby is taken in for a neonatal check-up, measured and weighed, fitted with the unique number bracelet that he/she will wear for the rest of his/her hospital stay, and then immediately returned to mom’s breast.

03.05.2022 | 14:56

animated-circle

Смята се, че бондингът (контактът кожа в кожа между майката и бебето) непосредствено след раждането подпомага адаптацията на новороденото – носи му успокоение от топлината и познатия звук на сърцето на мама, дава му глътка сигурност в новия свят – няколкото първи капки коластра, начало на новата връзка с мама. В родилните зали на „Надежда“ имате възможност да прекарате първите минути и часове от живота на Вашата рожба заедно с нея, стига състоянието на новороденото или Вашето собствено да не изискват интензивна медицинска грижа.

Непосредствено след раждането бебето се поема за преглед от неонатолог, измерва се и се претегля, поставя му се гривничката с уникален номер, която ще носи до края на болничния си престой, и веднага след това се връща на гърдите на мама.

Ако бебето има нужда от неотложна медицинска грижа, то ще Ви бъде показано за кратко, след което ще бъде поето от нашите специалисти неонатолози – водещо е неговото състояние и грижата за него.

При нормално раждане без усложнения за майката или новороденото можете да прекарате първите два часа след раждането заедно с бебето и таткото в Родилна зала. След което ще бъдете преведена в Послеродова клиника.

More on the topic

Go to blog
scroll-top-custom-arrow