img

тема ЕМБРИОЛОГИЯ

„Гордеем се с лабораторията, която изградихме“ (част 1)

Нашата лаборатория е специално конструирана да следва логиката на работата в инвитро сектора. При създаването ѝ сме мислили за най-малките детайли.

29.03.2021 | 00:00

animated-circle

Интервю със Стефка Николова, ръководител на Ембриологична лаборатория.

От 2013 г. Стефка Николова е старши клиничен ембриолог в МЦ „Надежда Репродуктив – София“ – най-големия репродуктивен център в България, а от 2016 г. е главен ембриолог и отговорно лице на медицинския център по асистирана репродукция към ИАМН (Изпълнителна агенция по медицински надзор). Посещава редица международни обучения и конгреси. В България има няколко участия в годишни конгреси на Българската асоциация по стерилитет и репродукция (БАСРЗ). Преминала е курс на обучение „Пациенти и лекари за донорството“.

Стефка Николова е член на ESHRE (Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология) от 2006 г. От 2014 г. е сертифициран Senior Clinical embryologist към ESHRE. Член на CNR (Committee of National Representative) за България към ESHRE за 4 години.

1. Каква е ролята на ембриолога в една инвитро процедура?

Инвитро процедурата е колективна задача. Отговорността както на лекарите, така и на ембриолозите е голяма. След пункцията на фоликули започва нашата работа – търсят се яйцеклетки, прави се инвитро оплождане, а получените ембриони се отглеждат в лабораторията 3-6 дни. Подготовката и извършването на оплождане, наблюдението и оценката на развитието на ембрионите, изборът на ембриони за трансфер са ежедневни задачи пред ембриолозите.

Освен лабораторните процедури, ние комуникираме постоянно както с лекуващите лекари, така и с пациентите. За нас е важно пациентът да има достатъчно информация и да знае, че сме направили всичко, което зависи от нас, за техния конкретен случай.

2. Когато говорим за ембриологична лаборатория, на какви критерии трябва да отговаря тя, за да се гарантира надеждността на инвитро процедурите?

Съвременните лаборатории трябва да осигуряват безопасни условия на култивиране, което включва редица фактори – вентилация и пречистване на въздуха, избор на материали за обзавеждане и консумативи, които да не отделят вредни компоненти, достатъчен брой работни места, апаратура (инкубатори, микроманипулатори). Важно е да разполагаме със системи за мониторинг на критичните показатели 24 часа в денонощието, достъпът до лабораторията да е ограничен, а разсейващите фактори да бъдат сведени до минимум. Средите и консумативите, с които се работи, е необходимо да имат сертификати, удостоверяващи качеството им.

Условията, в които се развиват ембрионите, се определят от експертите в ембриологична лаборатория – хранителни среди, температура, газове, pH, влажност, чистота за въздуха и др. Необходим е сериозен качествен контрол, за да сме сигурни, че ембрионите на всеки един пациент се развиват в благоприятна среда и това е съществена част от отговорността ни.

3. Представете лабораторията на „Надежда“.

Нашата лаборатория е специално конструирана да следва логиката на работата в инвитро сектора. При създаването ѝсме мислили за най-малките детайли. Имаме три манипулационни за пункции и трансфери, като всяка от тях е свързана с бокс в лабораторията за директно и бързо пренасяне на фоликулните течности и катетрите за ембриотрансфер. Комуникацията на ембриолога с репродуктивния специалист или акушерката в залата е чрез hands-free система.

Всяко работно място разполага с микроскоп, микроманипулатор и компютър. Цялата информация за двойката се съхранява в софтуерна програма, за да имаме достъп до нея бързо и по всяко време. Разполагаме с много инкубатори, всеки от които изпълнява конкретна задача. Разполагаме с два ембриоскопа, които проследяват развитието на ембрионите 24 часа в денонощието. Готовите обработки на сперматозоиди от Андрологична лаборатория се пренасят със специален асансьор директно в лабораторията. Имаме обособен криобокс, специално предназначен за замразяване и размразяване на яйцеклетки и ембриони, като има директен достъп до система с течен азот. Много се гордеем с лабораторията, която сме изградили.

Смятам, че в нашата лаборатория индивидуализираме подхода към двойките и на базата на опита от предишни процедури – надграждаме в работата си с всяка от тях. Прилагаме методи за селекция на сперматозоиди както по морфологичен критерий (селектираме на голямо увеличение), така и по функционални критерии („Зона тест“).
По отношение на качеството на яйцеклетките добавяме към средата фактори с антиоксидантен ефект. Яйцеклетките, които са незрели, се оставят да доузреят в лабораторни условия и в зависимост от конкретния случай се оплождат.

При култивиране на ембрионите се стараем да минимизираме отварянето на инкубаторите и многократното вадене. В много от случаите ползваме и ембриоскоп (съвременна системата за култивиране и мониториране на ембриони) за детайлно наблюдение и анализ на развитието на ембрионите посредством вграден математически модел, което ни помага при селекцията за трансфер.

Следва продължение ТУК.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow