img

тема МАТКАТА

Препятствията в матката по пътя на ембриона

Анатомични маточни дефекти се класифицират като вродени и придобити. Тъй като не са обвързани непременно с проявата на определени симптоми, може да останат недиагностицирани, докато не започнат опити за забременяване.

11.05.2022 | 00:00

animated-circle

Автори на настоящата статия са д-р Ваня Атанасова и д-р Мила Кайрякова от екипа на болница „Надежда“.

Д-р Атанасова е специалист с дългогодишен опит в в областта на оперативната гинекология,  онкогинекологията и урогинекологията.  

Д-р Мила Кайрякова е млад и перспективен лекар, с интереси  в различни направления на акушерството и гинекологията

Анатомичните маточни дефекти се срещат при 15% от жените с три и повече спонтанни аборта.
Загубата на бременност е физическо и емоционално изпитание за всяка жена, особено когато тя се сблъсква с този проблем многократно. Повтарящите се загуби на бременност оказват значително емоционално въздействие както на жената, така и на нейния партньор. 

За термина „спонтанен аборт“:
Загубата на бременност (спонтанен аборт) се определя като спонтанна смърт на плода преди да достигне жизнеспособност. Терминът включва всички загуби на бременност от момента на зачеването до 25+0 г.с. Спонтанните аборти биват ранни (до 12 г.с.) и късни спонтанни аборти – след 12 г.с.
За повтаряща се загуба на бременност може да се говори след загубата на две или повече бременности. Повечето спонтанни аборти се случват през първия триместър (до 12 г.с.). За щастие рискът намалява значително с напредването на бременността.

Може ли матката да е причина за спонтанен аборт, когато тя има анатомичен дефект?
Антомичните маточни дефекти се класифицират като вродени и придобити. Те не са обвързани непременно с проявата на определени симптоми и може да останат недиагностицирани, докато не започнат опити за забременяване или вече е настъпила бременност. Някои от тези състояния водят до проблеми по време на бременността или стават препятствие за забременяване. В определени случаи се налага коригирането им, за да е гарантирано успешното зачеване и износване на плода.

Вродени аномалии на матката:
Терминът „ вроден“ означава състояние или заболяване, което е налице при раждането. Около 3% от жените са родени с дефект в размера, формата или структурата на матката.
При вътреутробното развитие при момичетата матката, маточните тръби и горната част на влагалището водят началото от чифтен канал наречен Мюлеров канал. В хода на ембрионалното развитие горната неслята част на канала дава начало на маточните тръби, докато долната част на двата Мюлерови канала се слива и от нея произлиза матката и горната част на влагалището. Когато долната част не се слее напълно, това води до появата на вродени маточни дефекти. На по-късен етап, тези дефекти могат да бъдат причината за проблеми в репродукцията и да са препятствия по пътя на ембриона

Препрятствие 1: Сепарирана матка
Вродена аномалия, при която преграда, наречена „септум“, разделя частично или изцяло матката на две. Това е най – често срещаната вродена аномалия и наличието ѝ значително повишава риска от спонтанни аборти. Статистически честотата на тази аномалия варира от 25% до 47%.
Септираната матка не пречи на забременяването, но е пречка за протичането на бременността.
Септумът представлява фиброзна тъкан без адекватно кръвоснабдяване, така че ако оплодената яйцеклетка се имплантира на това място, няма реални шансове за развитие. Поради тази причина честотата на абортите при тези състояния е най-голяма в първия триместър, а ако не настъпи аборт, рискът от преждевременно раждане е повишен.
Хистероскопската резекция на този дефект може да увеличи значително шансовете за успешно зачеване при 53% от пациентките.

Препятствие №2: Двурога матка
Двурогата матка се нарича още „сърцевидна“ матка. При тази аномалия маточната кухина има две кухини, вместо една голяма. Повечето жени нямат нужда от хирургична интервенция за коригирането ѝ. Важно е да се отбележи, че двурогата матка не е проблем за зачеването, а е предпоставка за преждевремнно раждане и евентуална недостатъчност на маточната шийка. При настъпването на бременност, тя се води като високорискова и ще изисква чести срещи с наблюдаващия бременността гинеколог. Възможно е да се наложи серклаж – поставянето на шев в областта на маточната шийка, с цел предотвратяване на преждевременното ѝ разширяване. Проучване установява, че бременността на пациентки със серклаж в 76% от случаите достигат до термин, а само при 23% от тях настъпва преждевременно раждане. По-високата честота на раждането чрез Цезарово сечение е другата причина, определяща двурогата матка като рисков фактор.

Препятствие №3 „Двойна матка“ (Didelphys uterus)
Това е аномалия, при която са налице две отделни маточни кухини, всяка със своя
маточна шийка, а понякога са налице и две влагалища. Това е рядко, безсимптомно, наследствено състояние. Диагностиката е чрез ултразвуково изследване, ЯМР, ХСГ, а хирургичното лечение не е абсолютно необходимо. В някои случаи забременяването и раждането на термин е безпрепятствено, а в други – повтарящите се аборти и предтерминното раждане са сериозен проблем.

Препятствие № 4: Еднорога матка
Това е малформация, при която матката е формирана само от единия от слетите Мюлерови канали, докато другият е напълно неразвит или закърнял.
Еднорогата матка има една шийка и едно влагалище. Тя е по-малка от нормалната и обикновено има една маточна тръба и яйчник.
Състоянието се среща по-рядко, в сравнение с други аномалии на матката.
Еднорогата матка може да има закърнял рог от противоположната страна, който може или не, да комуникира с нея.
За съжаление, наличието на тази аномалия е свързана със значителен риск от загуба на бременност, преждевременно раждане или извънматочна бременност.
Спонтанни аборти се наблюдават в 1/3 от случаите, а преждевремнно раждане в 10 до 20 %. Рискът от спонтанен аборт се дължи на аномалии в кръвоснабдяването на еднорогата матка, които могат да попречат на образуването и функционирането на плацентата или да увеличат шансовете за имплантиране във фалопиевите тръби. Не се изисква хирургическа интервенция. Тя няма да увеличи размера на матката. Към момента, единственото общоприето лечение е хирургично отстраняване на закърнелия рог при необходимост и внимателно наблюдение на настъпилите бременности.

Препятствие №5: Седловидна матка
При седловидна матка външната повърхност на дъното образува лека вдлъбнатина под формата на седло. За наличие на седловидна матка до настъпване на бременността може и да не се предполага. Незначителна седловидна деформация на дъното на матката не възпрепятства настъпването на бременност, не създава усложнения при нарастването на плода както и при раждането.
При по-силно изразени изменения може да възникне опасност от спонтанни аборти, патология на плацентата (като ниско или странично разположение, предлежаща плацента или преждевременно отлепване), напречно или седалищно предлежание на плода и преждевременно раждане.
Хирургия се прилага само при невъзможност за зачеване или при многократни спонтанни аборти. Реконструкцията на матката се извършва чрез хистероскопия.
След коригирането на вроденото състояние, шансовете за нормалното протичане на бременност се увеличават многократно.

Препятствие №6: Т-образна матка
Вродена малформация, при която матката е с форма, наподобяваща буквата Т. Неправилната форма и намаленият обем на маточната кухина са предпоставка за спонтанни аборти и повишен риск от преждевременно раждане. Хирургичното лечение е чрез хистероскопия.

Препядствие № 7: Ретровертирана (обърната) матка
За ретровертирана матка говорим, когато цялото маточно тяло е наклонено назад към ректума, вместо напред към пикочния мехур. Тази особеност се счита за нормална анатомична вариация.
Ретровертната матка обикновено няма отношение към възможността на жената да зачене. Това състояние се свързва с други диагнози, които могат да повлияят на потенциала за зачеване като ендометриоза, тазова-възпалителна болест, миомни възли в матката.

Наличието ѝ обикновено не се отразява върху протичането на бременността. С нарастването на матката към края на първия триместър, обикновено между 10 и 12 г.с., тази анатомична особеност напълно изчезва. Това означава, че матката ще излезе извън пределите на малкия таз и няма да е наклонена нито назад, нито напред. Понякога матката не е в състояние да направи тази промяна, тъй като наличието на сраствания около нея може да я държат „закотвена“ в малкия таза. Именно това е предпоставка за настъпване на усложнения, но ранното установяване намалява риска от спонтанен аборт.
Ретровертираната матка сама по себе си не се счита за проблем, който се нуждае от лечение. Лечението обикновено се фокусира върху основната причина, довела до това състояние. Хирургичните техники за корекцията му са свързани с повдигане на матката чрез лапароскопски подход.

Хирургията при вродени маточни аномалии: Хирургичната намеса в случаи на вродени маточни аномалии има ключова роля в лечението, когато се касае за спонтанни аборти. Тя разчиства терена” и внася уют в дома на ембриона. Това се случва чрез интервенция, наречена хистероскопия. Подходът е различен, в зависимост от дефекта, но принципът е един и същ – разширяване на кухината и изрязване на тази част от матката, която не е добре кръвоснабдена.

Следва продължение.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow