img

Раждане с надежда

BabyNext – първият надежден паспорт на Вашето дете

BabyNext – първият надежден паспорт на Вашето дете!

23.07.2022 | 08:00

animated-circle

Болница „Надежда“ извършва широкообхватен скринингов тест за новородени в партньорство с NM Genomix. Тестът представлява генетично неинвазивно изследване (взема се ДНК материал чрез натривка от вътрешната страна на бузката на детето), което дава възможност на родителите да научат повече за здравния статус на своето дете още в първите дни от живота му и при необходимост да положат навременна грижа за здравето му.
BabyNext анализира унаследими заболявания, които могат да се проявят скоро след раждането или на по-късен етап през детските години и изследва до 220 гена за до 222 състояния. Предлагат се два пакета – стандартен тест на 86 гена или разширен тест на 220 гена. Резултатите излизат след 15 дни.
За сравнение в България към момента се извършва задължителен скрининг само за три метаболитни заболявания – вродена надбъбречна хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм и фенилкетонурия, а освен тях – и скринингово изследване на слуха.
Наследствените заболявания е трудно да бъдат регистрирани при прегледа веднага след раждането, тъй като нямат проявления в началните етапи от живота. Ранният скрининг обаче би помогнал на родители и педиатри да идентифицират тези състояния в най-ранната им фаза, което би позволило да бъде положена адекватна и навременна грижа за здравето на най-малките пациенти – новородените.

Още за този генетичен тест можете да научите от д-р Рада Станева във видеото:
– Какво представлява BabyNext?
– За кого е предназначен?
– Кога е най-подходящият период да се вземе?
– Как се взима пробата?
– Каква информация дава резултатът?
– Кои са най-честите заболявания, които се откриват с теста?
– Могат ли родителите сами да разчетат теста?

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow