Консултативни кабинети

Ендокринолог

В ендокринологичните консултативни кабинети на болница „Надежда“ и Медицински център „Надежда“ в Paradise Center се извършват диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на пациенти с ендокринни и метаболитни заболявания или с повишен риск от развитието им.

Ендокринолог на болница "Надежда" извърва мануален преглед на щитовидната жлеза на пациент
badge

Ендокринолозите, които консултират в МБАЛ „Надежда“,  са:

  • д-р Светлана Хедер – работи с възрастни;
  • д-р Петя Ангелова – работи с възрастни;
  • д-р Емил Начев – работи с възрастни.

Ендокринолозите, които консултират в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center, ет. 3, са:

  • д-р Ваня Деспотова – работи с деца;
  • д-р Светлана Хедер – работи с възрастни.

Кабинетът използва ехографска апаратура за образна диагностика на щитовидната жлеза и шийната област, но работи в тясно сътрудничество и с отделение Образна диагностика, където се извършва остеодензитометрия – оценка на костната плътност.

Необходимо е предварително записване на час през сайта на болницата, на Регистратура или на тел: 02 441 79 70, 0882 193970.

 

ВАЖНО!

Ако имате записан час за консултация на дете и то не е регистрирано като наш пациент, при първото му посещение ще му бъде създаден личен профил във вътреболничната ни система. За целта е необходимо родителят/ настойникът да предостави на Регистратура ЕГН на детето. При липса на готовност за предоставяне на ЕГН прегледът не може да бъде осъществен.  

Диагностика и лечение на еднокринни и метаболитни заболявания при възрастни

В кабинета се извършва диагностика и лечение на следните заболявания:

Диагностика и лечение на еднокринни и метаболитни заболявания в детската възраст

В кабинета по Детска ендокринология се диагностицират и лекуват голям спектър ендокринни и метаболитни нарушения при деца:

Вижте още

Невролог
Вътрешни болести
Съдов хирург
Кардиолог
scroll-top-custom-arrow