Консултативни кабинети

Кардиолог

В кардиологичните консултативни кабинети на болница „Надежда“ и Медицински център „Надежда“ в Paradise Center се извършват диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на пациенти със сърдечно-съдови заболявания или с повишен риск от развитието им.

badge

Кардиолозите, които консултират в МБАЛ „Надежда“ са:

  • д-р Румен Маринов – работи с бременни за извършване на фетална ехокардиография и с деца от 0 до 18 г. за прегледи и различните методи за изследване и диагностика;
  • доц. д-р Красимира Христова – работи с възрастни;
  • д-р Дочка Кавкова – работи с възрастни;
  • д-р Александра Живкова – работи с възрастни.
 Кардиолозите, които консултират в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center, ет. 3, са:
  • д-р Борис Димитров – работи с деца от 0 до 18 г.
  • доц. д-р Красимира Христова – работи с възрастни;
  • д-р Цветелина Кунова – работи с възрастни.
 

В кардиологичния кабинет се провежда неинвазивна инструментална и клинична диагностика, както и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

Извършват се диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на пациенти със сърдечно-съдови заболявания или с повишен риск от развитието им – електрокардиограма, ехокардиография и холтер ЕКГ мониториране (24-часов запис).

Специален фокус на кардиологичния кабинет е профилактиката и лечението на сърдечно-съдова патология, свързана с бременността.

Диагностичният пакет включва клиничен преглед, измерване на АН, ЕКГ, ехокардиография, Холтер ЕКГ и Холтер АН мониториране.

 

Ако не виждате търсената от Вас манипулация – моля свържете се с нашия кол център за допълнителна информация.

Необходимо е предварително записване на час през кол центъра на тел. 02/ 441 79 70 или 0882 193 970 или на място на сектор Регистратура.

ВАЖНО!

Ако имате записан час за консултация на дете и то не е регистрирано като наш пациент, при първото му посещение ще му бъде създаден личен профил във вътреболничната ни система. За целта е необходимо родителят/ настойникът да предостави на Регистратура ЕГН на детето. При липса на готовност за предоставяне на ЕГН прегледът не може да бъде осъществен.  

Вижте още

Невролог
Гастроентеролог
Ангиолог
Ендокринолог