Консултативни кабинети

Кардиолог

В кабинет „Кардиолог“ на болница „Надежда“ и Медицински център „Надежда“ в Paradise Center се извършват диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на пациенти със сърдечно-съдови заболявания или с повишен риск от развитието им.

Диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на пациенти със сърдечно-съдови заболявания или с повишен риск от развитието им в болница "Надежда"
badge

Специалисти

Екип в МБАЛ „Надежда“

Кардиолозите, които консултират в МБАЛ „Надежда“, са следните специалисти:

  • д-р Румен Маринов – работи с бременни за извършване на фетална ехокардиография и с деца от 0 до 18 г. за прегледи и различните методи за изследване и диагностика в кардиологията;

  • доц. д-р Красимира Христова – работи с възрастни;

  • д-р Дочка Кавкова – работи с възрастни;

  • д-р Александра Живкова – работи с възрастни.

Екип в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center

 Кардиолозите, които консултират в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center, ет. 3, са следните специалисти:

  • д-р Борис Димитров – работи с деца от 0 до 18 г. за прегледи и различните методи за изследване и диагностика в кардиологията;

  • доц. д-р Красимира Христова – работи с възрастни;

  • д-р Цветелина Кунова – работи с възрастни.

Диагностика и лечение

В кабинет „Кардиолог“ се провежда неинвазивна инструментална и клинична диагностика, както и лечение на сърдечно-съдови заболявания и нарушения.

 

Преглед и консултация

Извършват се диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на пациенти със сърдечносъдови заболявания или с повишен риск от развитието им – електрокардиограма, ехокардиография и холтер ЕКГ мониториране (24-часов запис).

 

Профилактика и лечение при бременни жени

Специален фокус на кабинет „Кардиолог“ е профилактиката и лечението на сърдечно-съдова патология, свързана с бременността. В последните години заедно с нарастване на възрастта на бременните се наблюдава и тенденция към увеличение на случаите на прееклампсия. Това е състояние, което се характеризира с трайно повишаване на стойностите на артериалното налягане в последните месеци на бременността и налага задължително лечение и стриктно проследяване на бременната жена.

При колебания в артериалното налягане е препоръчително бременната да се насочи за консултация със специалист кардиолог, за да може той да проследи стойностите на кръвното налягане и да направи оценка на риска от развитие на прееклампсия.

Ако е налице сърдечно заболяване или се установи риск от възникване на сърдечно-съдов проблем, кардиологът ще даде становище какъв е препоръчително да бъде начинът на раждане – нормално раждане или чрез Цезарово сечение, както и да определи в кой срок на бременността е най-благоприятно да се осъществи раждането.

 

Фетална ехокардиография

Фетална ехокардиография дава важна информация за структурата и функцията на сърцето на плода. С нейна помощ се установяват евентуални структурни аномалии на сърцето (ВСМ), нарушения в сърдечния ритъм (аритмии) и нарушения на сърдечната функция. При някои жени рискът от вродените сърдечни малформации е по-висок, поради което се препоръчва специализирано изследване от детски кардиолог.

Рискови групи са: случаи на ВСМ в семейството (родители или деца с ВСМ), нарушения в сърдечния ритъм. Дори при нормален резултат от феталната морфология, тези пациентки се насочват за консултация с детски кардиолог. Рискът е по-голям също така и с напредване на възрастта на родителите. Въпреки това липса на фамилност и познати рискови фактори има при около 70% от родените с ВСМ. Затова феталната ехокардиография е желателна при всяка бременна.

 

ВАЖНО!

Ако имате записан час за консултация на дете и то не е регистрирано като наш пациент, при първото му посещение ще му бъде създаден личен профил във вътреболничната ни система. За целта е необходимо родителят/ настойникът да предостави на Регистратура ЕГН на детето. При липса на готовност за предоставяне на ЕГН прегледът не може да бъде осъществен.  

Лекари

Вижте още

Невролог
Гастроентеролог
Ангиолог
Ендокринолог
scroll-top-custom-arrow