Консултативни кабинети

Онколог

В онкологичния консултативен кабинет на болница „Надежда“ се обсъждат възможностите за лекарственото лечение (химиотерапия, имунотерапия, таргетна терапия, хормонотерапия) на солидни тумори с различни локализации – рак на гърдата, гинекологични и урологични тумори, рак на белия дроб, дебелото черво и други. Има възможност и за консултиране със специалист по документи с цел получаване на второ мнение.

badge

Специалисти

Онколозите, които консултират в МБАЛ „Надежда“, са:

  • д-р Мила Петрова – работи с възрастни;
  • д-р Иван Щерев – работи с възрастни;
  • д-р Маргарита Таушанова – работи с възрастни;
  • д-р Теодора Караниколова работи с възрастни;
  • д-р Георги Жбантов – работи с възрастни;
  • д-р Радостина Генчева.

В практиката си опитните онколози от клиниката по юмедицинска онкология на болница „Надежда“ рутинно прилагат широка гама от лабораторни и образни изследвания за постигане на прецизна диагностика и стриктно проследяване на прилаганата терапия.

 

Необходимо е предварително записване на час през кол центъра на тел. 02/ 441 79 70 или 0882 193 970 или на място на сектор Регистратура.

Консултации на пациенти с онкологични заболявания преди стартиране на лечение

Пациенти с онкологични заболявания от София и цялата страна се консултират със специалистите по медицинска онкология на болница „Надежда“ за планиране на лечението и обсъждане на необходимостта от извършване на допълнителни медицински изследвания.

В кабинета се обсъждат и възможности за включване на пациентите в рамките на провежданите клинични изпитвания в болница „Надежда.

С пациентите и техните близки подробно се обсъждат стратегиите и възможностите за лекарствено лечение – химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, хормонотерапия, както и нежеланите лекарствени реакции от противотуморното лечение.

Консултации на пациенти по време на провеждано лечение - второ мнение

Специалистите по медицинска онкология консултират и пациенти с всички видове солидни злокачествени тумори, които вече са започнали лечение, но желаят да получат второ мнение за диагностика и лечение.

Онкологични заболявания и съхранение на шанс за дете

Всички пациенти, които са в репродуктивна възраст, следва да бъдат информирани от своя лекар за възможностите за съхраняване на фертилитета преди старт на лечението.

Това е официална препоръка на най-авторитетните организации по медицинска онкология и репродуктивна медицина в света, като ESMO, ASCO и ESHRE.

В „Надежда“ медицинските онколози работят в тясно сътрудничество с екипа репродуктивни специалисти и замразяването на яйцеклетки или сперматозоиди преди начало на терапията може да бъде извършено без риск от забавяне на лечението.

Процедурата е напълно безопасна за пациентите и не повлиява по никакъв начин прогнозата на основното заболяване.

Ако пациентът е жена с рак на възраст до 34 години, може да се възползва от държавно финансиране на процедурата по замразяване на яйцеклетки чрез Фонда за асистирана репродукция.

Ако пациентът е мъж, съхраняването на сперматозоиди при него ще бъде извършено напълно безвъзмездно.

Възможност за участие в клинични изпитвания в "Надежда"

В клиниката по медицинска онкология на болница „Надежда“ се провежда лекарствено лечение не само с регистрираните в страната медикаменти, а и с най-съвременните лекарствени протоколи чрез участие в клинични изпитвания.

Специалистите онколози от клиниката по медицинска онкология на болница „Надежда“ са търсени партньори в изследователските екипи на международни клинични изпитвания, в които се разработват най-съвременните лекарства за лечението на солидни злокачествени тумори.

PET-скенер изследвания и лъчетерапия

При необходимост от провеждане на PET-скенер и лъчетерапия всички онколози от клиниката по медицинска онкология работят в тясна колаборация с медицински специалисти от съответните звена от други лечебни заведения в София.

При нужда пациентите се насочват към тях за извършване на необходимата диагностика и лечение.

Консултации с медицински онколог по Здравна каса

За консултация със специалистите по медицинска онкология на болница „Надежда“ е необходимо предварително записване на час на Регистратура, през кол центъра на тел. 02 441 79 70, 0882 193970 или онлайн.

Как се записва час

За консултация със специалистите по медицинска онкология на болница „Надежда“ е необходимо предварително записване на час на Регистратура, през кол центъра на тел. 02 441 79 70, 0882 193970 или онлайн.

Къде се извършват консултациите

Консултации със специалистите онколози се провеждат в болница „Надежда“ и МЦ „Надежда“ в Paradise Center.

Вижте още

Медицинска онкология
Образна диагностика
Съхраняване на шанса за дете
Пластично-възстановителна хирургия
scroll-top-custom-arrow