Консултативни кабинети

Онколог

В онкологичния консултативен кабинет на болница „Надежда“ се обсъждат възможностите за лекарственото лечение (химиотерапия, имунотерапия, таргетна терапия, хормонотерапия) на солидни тумори с различни локализации – рак на гърдата, гинекологични и урологични тумори, рак на белия дроб, дебелото черво и други. Има възможност и за консултиране със специалист по документи с цел получаване на второ мнение.

онколог на болница "Надежда" консултира пациент
badge

Специалисти

Онколозите, които консултират в МБАЛ „Надежда“, са:

  • д-р Мила Петрова – работи с възрастни;
  • проф. д-р Иван Щерев – работи с възрастни;
  • д-р Теодора Караниколова работи с възрастни;
  • д-р Георги Жбантов – работи с възрастни;
  • д-р Радостина Генчева – работи с възрастни.

В практиката си опитните онколози от клиниката по юмедицинска онкология на болница „Надежда“ рутинно прилагат широка гама от лабораторни и образни изследвания за постигане на прецизна диагностика и стриктно проследяване на прилаганата терапия.

Необходимо е предварително записване на час през кол центъра на тел. 02/ 441 79 70 или 0882 193 970 или на място на сектор Регистратура.

Консултации на пациенти с онкологични заболявания преди стартиране на лечение

Пациенти с онкологични заболявания от София и цялата страна се консултират със специалистите по медицинска онкология на болница „Надежда“ за планиране на лечението и обсъждане на необходимостта от извършване на допълнителни медицински изследвания.

В кабинета се обсъждат и възможности за включване на пациентите в рамките на провежданите клинични изпитвания в болница „Надежда.

С пациентите и техните близки подробно се обсъждат стратегиите и възможностите за лекарствено лечение – химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, хормонотерапия, както и нежеланите лекарствени реакции от противотуморното лечение.

Консултации на пациенти по време на провеждано лечение - второ мнение

Специалистите по медицинска онкология консултират и пациенти с всички видове солидни злокачествени тумори, които вече са започнали лечение, но желаят да получат второ мнение за диагностика и лечение.

Онкологични заболявания и съхранение на шанс за дете

Всички пациенти, които са в репродуктивна възраст, следва да бъдат информирани от своя лекар за възможностите за съхраняване на фертилитета преди старт на лечението.

Това е официална препоръка на най-авторитетните организации по медицинска онкология и репродуктивна медицина в света, като ESMO, ASCO и ESHRE.

В „Надежда“ медицинските онколози работят в тясно сътрудничество с екипа репродуктивни специалисти и замразяването на яйцеклетки или сперматозоиди преди начало на терапията може да бъде извършено без риск от забавяне на лечението.

Процедурата е напълно безопасна за пациентите и не повлиява по никакъв начин прогнозата на основното заболяване.

Ако пациентът е жена с рак на възраст до 34 години, може да се възползва от държавно финансиране на процедурата по замразяване на яйцеклетки чрез Фонда за асистирана репродукция.

Ако пациентът е мъж, съхраняването на сперматозоиди при него ще бъде извършено напълно безвъзмездно.

Възможност за участие в клинични изпитвания в "Надежда"

В клиниката по медицинска онкология на болница „Надежда“ се провежда лекарствено лечение не само с регистрираните в страната медикаменти, а и с най-съвременните лекарствени протоколи чрез участие в клинични изпитвания.

Специалистите онколози от клиниката по медицинска онкология на болница „Надежда“ са търсени партньори в изследователските екипи на международни клинични изпитвания, в които се разработват най-съвременните лекарства за лечението на солидни злокачествени тумори.

PET-скенер изследвания и лъчетерапия

При необходимост от провеждане на PET-скенер и лъчетерапия всички онколози от клиниката по медицинска онкология работят в тясна колаборация с медицински специалисти от съответните звена от други лечебни заведения в София.

При нужда пациентите се насочват към тях за извършване на необходимата диагностика и лечение.

Консултации с медицински онколог по Здравна каса

Специалистите по медицинска онкология д-р Петрова, д-р Караниколова и д-р Жбантов консултират и по Здравна каса с направление за онколог от личния лекар. 

Как се записва час

За консултация със специалистите по медицинска онкология на болница „Надежда“ е необходимо предварително записване на час на Регистратура, през кол центъра на тел. 02 441 79 70, 0882 193970 или онлайн.

Къде се извършват консултациите

Консултации със специалистите онколози се провеждат в болница „Надежда“ и МЦ „Надежда“ в Paradise Center.

Лекари

Вижте още

Медицинска онкология
Образна диагностика
Подобряване на качеството на живот
Съхраняване на шанса за дете
scroll-top-custom-arrow