Консултативни кабинети

Пулмолог

В пулмологичния консултативен кабинет  на Медицински център „Надежда“ в Paradise Center се извършват консултации във връзка със заболяванията на дихателната система на деца от 0 до 18 години.

детски пулмолог на болница "Надежда" преслушва бебе по време на преглед
badge

Пулмологът, който консултира в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center, ет.3, е:

  • доц. Ирен Цочева – работи с деца (записването на час става през кол центъра на болницата).

Необходимо е предварително записване на час на Регистратура, през кол центъра на тел. 02 441 79 70, 0882 193970 или онлайн.


ВАЖНО!

Ако имате записан час за консултация на дете и то не е регистрирано като наш пациент, при първото му посещение ще му бъде създаден личен профил във вътреболничната ни система. За целта е необходимо родителят/ настойникът да предостави на Регистратура ЕГН на детето. При липса на готовност за предоставяне на ЕГН прегледът не може да бъде осъществен.  

Най-чести заболявания на дихателната система при децата

В пулмологичния консултативен кабинет се приемат пациенти за диагностика, лечение и проследяване на различни заболявания на дихателната система, както и за проследяване на дихателната функция:

За осъществяване на максимално ефективна консултация е необходимо родителите предварително да са систематизирали по време проведените до момента консултации (във вид на амбулаторни листове) и изследвания по този повод. При повтарящи се респираторни пристъпи при детето, е от полза да имат запис на такъв епизод, тъй като по време на прегледа може да не се наблюдава. По възможност детето не трябва да се е хранило обилно в предходния час, за да не се затруднява прегледа и при необходимост провеждането на спирометрия.

Видове изследвания

Кабинетът по Детска пулмология в МЦ „Надежда“ разполага с апаратура за функционално изследване на дишането (спирометрия). Спирометрията е изследване, което дава представа за функционалния капацитет на белите дробове, за процесите на вдишване и издишване и количеството въздух, което преминава през дробовете по време на нормалния дихателен цикъл. Спирометрията е особено ценна за обективизиране на обструкция на дихателните пътища, характерна за бронхиалната астма, както и за проследяване на ефекта от лечението. Основно предизвикателство при това изследване е необходимостта от активна колаборация от страна на детето. В помощ идват редица компютърни анимации, които допринасят за активното съдействие от страна на малкия пациент. Благодарение на търпението и опита на детския пулмолог в МЦ „Надежда“, това изследване е възможно да се осъществи успешно още на 5-6 годишна възраст.

В пулмологичния кабинет на МЦ „Надежда“ е налице и многофункционален ултразвуков апарат. Ултразвуковото изследване на гръдния кош се развива неимоверно много през последните 2 години на COVID-19 пандемията. Този метод позволява проследяване на пневмоничните изменения в белите дробове без рентгеново облъчване. Торакалната ехография е особено ценен, неинвазивен, бърз, възпроизводим и безопасен диагностичен метод при кърмачета с бронхиолит, който допринася за оценка на тежестта на заболяването. 

Детският пулмолог в МЦ „Надежда“ е сертифициран за провеждане на торакална ехография.

Лекар

Вижте още

Невролог
Вътрешни болести
Съдов хирург
Ендокринолог
scroll-top-custom-arrow