биолог извършва специализирани процедури за обработка на сперматозоиди в болница "Надежда"

Лаборатории

Специализирани процедури

Понякога при определени индикации и влошени спермални показатели се налага допълнителното прилагане на специализирани техники за селекция на сперматозоиди, които се прилагат в Андрологична лаборатория.

badge

Преди да се пристъпи към оплождане сперматозоидите е необходимо да преминат биохимични и структурни промени, известни като капацитиране. При нормални обстоятелства капацитирането на сперматозоидите се случва в репродуктивния тракт на жената, а в условията на асистирана репродукция – в Андрологична и Ембриологична лаборатория, непосредствено преди самото оплождане. Обикновено еякулатът се отделя чрез мастурбация в специално обособени за целта помещения. Те се намират до самата лаборатория и са свързани с нея.

Центрофугирането в плътностен градиент е метод за сепариране на сперматозоиди, целящ отделянето на най-подвижната спермална популация, както и редуциране на неподвижните сперматозоиди, клетъчния детрит и клетки от сперматогенезата и от имунната система (левкоцити, лимфоцити, еритроцити).

При този метод сепарирането се основава на базата на подвижността на сперматозоидите.

 

След центрофугиране утаените сперматозоиди се надслояват със среда и са поставени под определен ъгъл, за да може утайката да има по-голяма повърхност за контакт със средата. Сперматозоидите се насочват към повърхността на средата, като най-подвижните се разполагат най-близо до повърхността.

Това е техника за магнитно клетъчно сепариране, при която негодните за оплождане сперматозоиди – онези с ДНК-фрагментации и с нисък оплодителен потенциал, се отделят с помощта на магнитно поле от годните сперматозоиди, които се събират и прилагат за оплождане.

 

Методът се прилага при силно влошени показатели на спермограмата, завишен DFI-индекс, повтарящи се имплантационни неуспехи и др.

Когато партньорът от една двойка е HIV-позитивен, единственият начин за предпазване на жената и бъдещото поколение е извършването на инвитро процедура, при която еякулатът се подлага на задълбочена обработка за пречистване на еякулата от вирусни частици. 

 

Разчита се на факта, че HIV-вирусът e разпространен основно в течното съдържимо на еякулата – семенната плазма, и са пренебрежимо малко случаите, в които вирусна частица може да навлезе вътре в самия сперматозоид. Затова практиката е сперматозоидите да се подложат на щателно промиване и пречистване – процедура, която отнема няколко часа, за разлика от конвенционалната обработка за инвитро процедура, която отнема 30-50 минути. Интересен факт е, че за разлика от сперматозоидите, в яйцеклетките вирусната частица на HIV не може да оцелява. Разчитайки на това, че яйцеклетката унищожава тези вирусни частици, рискът да бъде предаден по този начин вирусът е нищожен. 

 

Досега в инвитро практиката няма споменат случай на пречистен по този начин материал, вследствие на което да се е родило бебе и то да е било заразено.

 

Не всяка една андрологична лаборатория e квалифицирана за извършването на такова изследване. Андрологичната лаборатория на „Надежда“ е сред малкото лаборатории в Европа и единствената в България, която предлага и извършва подобно пречистване на еякулат, както и последващия PCR-тест за наличие на вирусни частици в пречистената проба.

Съвременната технология, която се използва в болница „Надежда“, се нарича „витрификация” – ултра бързо замразяване. След като бъдат промити и пречистени, сперматозоидите се поставят в специална среда с криопротектанти.

 

Криопротектантът трябва  да навлезе бавно в клетката и да свърже свободните водни молекули в нея. По този начин чрез възпрепятстване на процесите на  кристалообразуване не се нарушава структурата на клетката и се гарантира запазването на нейната цялост. Обратен е редът по процесите на размразяване – криопротектантът трябва да излезе максимално бързо от клетката, за да се запази тя жива. 

 

Замразяването на сперматозоидите се извършва в криоепруветки, които се поставят и подреждат в специални съдове с течен азот и се съхраняват при температура – 196 градуса по Целзий.

 

За да протече успешно, витрификацията изисква специално обучени андролози, а за да съхранят качествата си по време на криосъхранението, сперматозоидите е необходимо да се съхраняват при постоянен контрол на критичните параметри – криосъдовете са снабдени със система за автоматично доливане с течен азот и датчици за отчитане и контрол на температурата, които гарантират поддържането на постоянна температура за неограничено дълго време.

Ако Ви предстои замразяване на сперматозоиди, Вие ще подпишете договор за криоконсервиране и съхранение, в който се уточняват всички условия по замразяване и периодът на съхранение на част или целия годен генетичен материал, правата и задълженията на страните, начините на плащане и прекратяване на договора. След изтичане на срока на договора при желание от Ваша страна той може да бъде удължен с подписване на анекс. При необходимост от съдействие и допълнителна информация, моля свържете се с наш служител на тел. 0887 701 927.


ВАЖНО!

Съгласно НАРЕДБА № Н-2 от 12 юли 2023 г. за дейности по асистирана репродукция на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Чл. 71. Основателни причини за изтегляне и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са:

  1. писмено удостовереното желание на пациентите;
  1. изтичането на максималния срок за съхранение, който е заявен от пациентите при подписването на декларацията за информирано съгласие преди криоконсервация;
  1. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на бактериална или микотична инфекция;
  1. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на трансмисивно заболяване (HIV, хепатит B и C, сифилис и др.);
  1. изтичането на повече от 6 месеца след заявения срок за съхранение при непотърсени сперматозоиди, яйцеклетки или зиготи;
  1. смъртта на съпруга/партньора независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на сперматозоиди или зиготи, освен в случаите по т. 5.9 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1;
  2. смъртта на съпругата/партньорката независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на овоцити или зиготи;
  1. установяването на заболяване у анонимен дарител, което може да се предава на потомството или реципиента;
  1. невъзможността за сигурно идентифициране донорите или проследяване на пътя на генетичния материал поради неправилно или липсващо етикетиране или объркване през време на обработката.

Вижте още

Спермограма
Специализирани изследвания
Съхранение на репродуктивните възможности
Репродуктивна хирургия при мъжа
scroll-top-custom-arrow