биолог извършва специализирани процедури за обработка на сперматозоиди в болница "Надежда"

Лаборатории

Специализирани процедури

Понякога при определени индикации и влошени спермални показатели се налага допълнителното прилагане на специализирани техники за селекция на сперматозоиди, които се прилагат в Андрологична лаборатория.

badge

Преди да се пристъпи към оплождане сперматозоидите е необходимо да преминат биохимични и структурни промени, известни като капацитиране. При нормални обстоятелства капацитирането на сперматозоидите се случва в репродуктивния тракт на жената, а в условията на асистирана репродукция – в Андрологична и Ембриологична лаборатория, непосредствено преди самото оплождане. Обикновено еякулатът се отделя чрез мастурбация в специално обособени за целта помещения. Те се намират до самата лаборатория и са свързани с нея.

Центрофугирането в плътностен градиент е метод за сепариране на сперматозоиди, целящ отделянето на най-подвижната спермална популация, както и редуциране на неподвижните сперматозоиди, клетъчния детрит и клетки от сперматогенезата и от имунната система (левкоцити, лимфоцити, еритроцити).

При този метод сепарирането се основава на базата на подвижността на сперматозоидите.

 

След центрофугиране утаените сперматозоиди се надслояват със среда и са поставени под определен ъгъл, за да може утайката да има по-голяма повърхност за контакт със средата. Сперматозоидите се насочват към повърхността на средата, като най-подвижните се разполагат най-близо до повърхността.

Това е техника за магнитно клетъчно сепариране, при която негодните за оплождане сперматозоиди – онези с ДНК-фрагментации и с нисък оплодителен потенциал, се отделят с помощта на магнитно поле от годните сперматозоиди, които се събират и прилагат за оплождане.

 

Методът се прилага при силно влошени показатели на спермограмата, завишен DFI-индекс, повтарящи се имплантационни неуспехи и др.

Когато партньорът от една двойка е HIV-позитивен, единственият начин за предпазване на жената и бъдещото поколение е извършването на инвитро процедура, при която еякулатът се подлага на задълбочена обработка за пречистване на еякулата от вирусни частици. 

 

Разчита се на факта, че HIV-вирусът e разпространен основно в течното съдържимо на еякулата – семенната плазма, и са пренебрежимо малко случаите, в които вирусна частица може да навлезе вътре в самия сперматозоид. Затова практиката е сперматозоидите да се подложат на щателно промиване и пречистване – процедура, която отнема няколко часа, за разлика от конвенционалната обработка за инвитро процедура, която отнема 30-50 минути. Интересен факт е, че за разлика от сперматозоидите, в яйцеклетките вирусната частица на HIV не може да оцелява. Разчитайки на това, че яйцеклетката унищожава тези вирусни частици, рискът да бъде предаден по този начин вирусът е нищожен. 

 

Досега в инвитро практиката няма споменат случай на пречистен по този начин материал, вследствие на което да се е родило бебе и то да е било заразено.

 

Не всяка една андрологична лаборатория e квалифицирана за извършването на такова изследване. Андрологичната лаборатория на „Надежда“ е сред малкото лаборатории в Европа и единствената в България, която предлага и извършва подобно пречистване на еякулат, както и последващия PCR-тест за наличие на вирусни частици в пречистената проба.

Съвременната технология, която се използва в болница „Надежда“, се нарича „витрификация” – ултра бързо замразяване. След като бъдат промити и пречистени, сперматозоидите се поставят в специална среда с криопротектанти.

 

Криопротектантът трябва  да навлезе бавно в клетката и да свърже свободните водни молекули в нея. По този начин чрез възпрепятстване на процесите на  кристалообразуване не се нарушава структурата на клетката и се гарантира запазването на нейната цялост. Обратен е редът по процесите на размразяване – криопротектантът трябва да излезе максимално бързо от клетката, за да се запази тя жива. 

 

Замразяването на сперматозоидите се извършва в криоепруветки, които се поставят и подреждат в специални съдове с течен азот и се съхраняват при температура – 196 градуса по Целзий.

 

За да протече успешно, витрификацията изисква специално обучени андролози, а за да съхранят качествата си по време на криосъхранението, сперматозоидите е необходимо да се съхраняват при постоянен контрол на критичните параметри – криосъдовете са снабдени със система за автоматично доливане с течен азот и датчици за отчитане и контрол на температурата, които гарантират поддържането на постоянна температура за неограничено дълго време.

Вижте още

Спермограма
Специализирани изследвания
Съхранение на репродуктивните възможности
Репродуктивна хирургия при мъжа
scroll-top-custom-arrow