лаборатории

Ембриологична лаборатория​

Дейността на лабораторията е свързана с подготовката и извършването на оплождане, наблюдението и оценката на развитието на ембрионите, избора на ембриони за трансфер. Всяка манипулационна за пункции и трансфери е свързана с бокс в лабораторията за директно и бързо пренасяне на фоликулните течности и катетрите за ембриотрансфер.

ембриолог на "Надежда" извършва инвитро оплождане в Ембриологична лаборатория
badge

Оборудване и дейности

Ембриологичната лаборатория се състои от няколко помещения, които пространствено и функционално са свързани:

Предбокс за преобличане на ембриолозите, снабден с мощна вентилация за пречистване на въздуха при влизане в лабораторията.

Основно помещение, където се извършва инвитро оплождането и се култивират ембрионите. Разделено е на 3 сектора, всеки оборудван с ламинарен бокс, стерео микроскоп, инвертен микроскоп и микроманипулатор за извършване на ICSI. Помещението е оборудвано с 5 големи, 9 малки и 2 „benchtop“-инкубатора. Инкубаторите са разделени по функции – за еквилибриране на различни среди, за затопляне на консумативи, за яйцеклетките след пункция и за култивиране на ембриони. Лабораторията разполага и с 2 ембриоскопа –  интегрирани инкубатори, включващи системи за мониторинг, анализ и съхранение на информацията за развитие на ембрионите на пациентките.

Помещение, предназначено за работа с течен азот и процедури по замразяване и размразяване. Оборудвано е с ламинар, инкубатор, транспортен дюаров съд за пренасяне на замразените проби до банката за съхранение, както и със система за директно довеждане на течния азот до лабораторията.

За гарантиране сигурността както на пациентите, така и на персонала е обособено самостоятелно помещение само за работа с пациенти, при които са установени серологични заболявания или са носители на такива и са в инвитро процедура. Помещението е оборудвано с инкубатор, специализиран ламинар за работа с инфекциозни материали, стерео и инвертен микроскоп.

Чистота на въздуха в помещенията и инкубаторите

Лабораторията е специално проектирана в съответствие с българските и европейските стандарти. Осигурен е ограничен достъп за външни лица, оборудвана е с HEPA филтри за пречистване на въздуха и е инсталирана допълнителна пречистваща CODA Air машина, която улавя летящи органични компоненти (VOC).

 

В лабораторията има положително налягане на въздуха, което не позволява навлизането на непречистен въздух. Чистотата на въздуха в помещенията отговаря на клас D по GMP и на клас А при работа с клетките в ламинарите, проверявани ежегодно със замервания от сертифицирана компания.

 

Ежедневно се извършва мониторинг на температурата и газовете в инкубаторите. Всеки инкубатор е снабден с външен филтър за газовете и допълнителен вътрешен филтър за пречистване на въздуха в него. Всеки месец се сменя вътрешният и на всеки 3 месеца външният филтър. 

Оплождане и ембриотрансфер

Ембриологичната лаборатория е свързана с три модерно оборудвани манипулационни зали за извършване на пункции и ембриотрансфери. Всяка зала е свързана с лабораторията посредством малък прозрец, който служи за бързо и безопасно предаване на фоликулярната течност и катетрите за ембриотрансфер.

 

Прозорецът е затворен от двете страни чрез прозрачни вратички за запазване на чистотата в лабораторията. Комуникацията се извършва посредством вътрешна телефонна hands free система.

 

Връзката с Aндрологичната лаборатория, която е разположена на партера, става чрез вътрешен малък асансьор само между двете лаборатории. Така след анализа и обработката сперматозоидите за оплождането се транспортират директно в Ембриологичната лаборатория.

Биолози

Вижте още

Специализирани процедури – яйцеклетки
Специализирани процедури – сперматозоиди
Специализирани процедури – ембриони
Асистирани репродуктивни техники
scroll-top-custom-arrow