човешки клетки под микроскоп

Лаборатории

Специализирани процедури – яйцеклетки

Непосредствено след пункцията ембриолозите извършват оценка на яйцеклетките и установяват броя им, подбират годните за оплождане и ги подготвят за IVF или ICSI/IMSI. Ако предстои криоконсервиране, яйцеклетките се подлагат на допълнителна специализирана обработка.

badge

Ембриолозите събират яйцеклетките от аспирираната фоликулярна течност при пункцията на яйчниците. Яйцеклетките се преброяват, промиват и се прехвърлят в петрита със специална хранителна среда. Петритата се поставят в инкубатор, където продължава тяхното зреене.

Ембриолозите установяват броя на извлечените при пункцията яйцеклетки, подбират годните за оплождане, прехвърлят ги в петрита със специална хранителна среда и ги поставят в инкубатор, за да продължи там тяхното зреене.

При определени пациенти се наблюдава много нисък процент или липса на оплождане след предходна ICSI-процедура. В тези случаи яйцеклетките сe инкубират в специална среда съдържаща калциев йонофор. Недостигът на калций в яйцеклетката е една от причините те да не се активират след инжектиране на сперматозоида вътре в цитоплазмата.

Използва се за запазване на жизнеспособността на клетките за дълъг период от време. Постига се чрез замразяване и съхранение в течен азот при температура – 196°C. В „Надежда“ използваме най-новия и надежден метод за замразяване –  витрификация. Тя представлява свръхбързо замразяване, при което в контакт с течния азот водата в клетките преминава в стъкловидно състояние, без формиране на ледени кристали.

Образуването на кристали е основната причина за загуба на жизненост при замразяване без специални средства и методи. При витрификацията се използват готови разработени среди, заместващи част от водата в клетките с криопротектори, които допълнително предпазват клетките от увреждания. След инкубиране в концентриран разтвор на криопротектор ембрионите/яйцеклетките се поставят в специални сламки и директно се потапят в течен азот. Методът е надежден и дава много високи резултати – около 95% за преживяемост и развитие след размразяване както при ембрионите, така и при яйцеклетките.

Болница „Надежда“ е ангажирана със съхраняването на репродуктивните възможности при пациенти с онкологични, ревматоидни и авотимунни заболявания в рамките на проект „Запази надежда“.

Вижте още

Асистирани репродуктивни техники –оплождане​
Специализирани процедури – ембрион
Специализирани процедури - сперматозоиди
Съхранение на репродуктивните възможности
scroll-top-custom-arrow