ембриолог се подготвя да извърши процедура по инвитро оплождане под микроскоп

Лаборатории

Асистирани репродуктивни техники – оплождане

Наличието на репродуктивни затруднения понякога води до необходимост от прилагане на асистирани репродуктивни техники – IVF или ICSI/IMSI. Консултирайте се с Вашия репродуктивен специалист относно различните техники на оплождане и специализираните процедури, които могат да бъдат приложени при яйцеклетките и сперматозоидите в рамките на Вашата инвитро процедура. 

badge

При този метод сперматозоидите и яйцеклетките се поставят заедно в петри и процесът на оплождане се случва спонтанно. Сперматозоидите сами преодоляват слоя от кумулусни клетки и достигат до обвивката на яйцеклетката, като само един от тях я преминава и се слива с нея. При този вид оплождане е необходимо спермограмата да е с добри показатели или с леки отклонения. Биолозите в Андрологична лаборатория са ангажирани с процеса на подготовка на сперматозоидите за оплождането – пречистване и капацитирането, след което – оценка на получения брой и подвижност.

 

В Ембриологичната лаборатория обработените сперматозоиди се добавят към петрито с яйцеклетките в оптимална концентрация и се връщат заедно с тях в инкубатора. На следващия ден яйцеклетките се промиват от сперматозоидите и кумулусните клетки и се поставят поединично в капки за култивиране с хранителна среда. Прави се проверка за наличие на оплождане, след което се прибират в инкубатора за култивиране.

 

Различни функционални дефекти при яйцеклетката или сперматозоидите могат да възпрепятстват оплождането и то да не се осъществи. Все още няма разработени тестове за установяване на проблема. В тези случаи при следващ опит се препоръчва оплождане с ICSI.

При този метод ембриолозите инжектират селектиран сперматозоид директно в цитоплазмата на яйцеклетката. За целта преди пристъпване към оплождане яйцеклетките се подлагат на лека ензимна и механична обработка за цялостно премахване на обграждащите ги кумулусни клетки. Използва се микроманипулатор и специални стерилни индивидуални микропипети за осъществяване на инжектирането.

 

ICSI оплождането се прилага при влошена спермограма, тежък мъжки фактор, след пункция на тестисите, при използване на размразени яйцеклетки и др.

В определени случаи по преценка на репродуктивния специалист и биолозите от Ембриологична лаборатория яйцеклетките могат да бъдат разделени и да се приложат и двата метода на оплождане.

IMSI по същество представлява ICSI-процедура, с единствената разлика, че за селекцията на сперматозоидите при оплождането се използва много силно увеличение под микроскоп. Стандартно ембриолозите работят на увеличение 60 пъти, като използват петрита със стъклено дъно.

 

При IMSI обаче се използва специален обектив, който дава увеличение 100 пъти, използва се и имерсионно масло, което подобрява образа. Методът се базира на прилагането на строги морфологични критерии при селекцията на сперматозоидите и подбор на „най-добрите“ сперматозиди.

Вижте още

Специализирани процедури –яйцеклетки​
Специализирани процедури – ембрион
Специализирани процедури - сперматозоиди
Съхранение на репродуктивните възможности
scroll-top-custom-arrow