лаборатории

Генетична лаборатория

Генетичната лаборатория е оборудвана с най-съвременна техника за генетични тестове, включително микрочипов ДНК-анализ, секвениране от ново поколение (NGS) и др. Това позволява извършването на анализите на място в МБАЛ „Надежда“.

специалисти обсъждат новости в генетичните изследвания
badge

Генетичната лаборатория на „Надежда“ предлага богата гама от изследвания, свързани основно с диагностиката на репродуктивните проблеми – кариотипиране, ДНК-анализ за Y-микроделеции, ДНК-анализ за вродени тромбофилии, ДНК-анализ за мутации в CFTR-гена, анализ на FMR1-гена; пренатална генетична диагностика чрез амниоцентеза, хорионбиопсия, неинвазивен пренатален тест; пълен хромозомен анализ на абортивен материал. В лабораторията се извършват и генетични тестове за моногенни болести, скрининг за носителство на най-честите генетични болести, скрининг за предразположение към различни видове рак, цялостен екзомен анализ и др.

Пълна информация за изследванията, извършвани в Генетична лаборатория, ще намерите тук:

 

 

 

 

 

 

  • Други диагностични тестове

Повечето анализи се правят с венозна кръв, рядко натривка от вътрешната страна на бузата или слюнка. Няма значение дали пациентите приемат лекарства, дали в момента боледуват, пили ли са алкохол и др. Препоръчително е да са се нахранили 30-60 минути преди вземането на пробата, тъй като това води до временно увеличение на левкоцитите в кръвта, а те са клетките, oт които се извлича материал за изследване.

Резултатите стават готови най-често в рамките на 3-4 седмици. В някои случаи анализите изискват повече време – около 6 седмици. Резултатите се получават лично на Регистратурата или от лекуващия лекар.

Лекари

Биолози

Вижте още

Вирусологична лаборатория
Клинична лаборатория
Андрологична лаборатория
Ембриологична лаборатория
Патохистологична лаборатория
Микробиологична лаборатория
scroll-top-custom-arrow