лаборатории

Имунологична лаборатория

Секторът по Клинична имунология е създаден през 2005 г. и оттогава работи съвместно с д-р Стаменов и неговия инвитро център. 

badge
биолог извършва SDI-тест в Андрологичната лаборатория на болница "Надежда"

Екипът се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на клиничната и лабораторна имунология, които извършват консултации и изследвания за диагностика и контрол на имунотерапията при пациенти с репродуктивни затруднения; при бременни с автоимунни заболявания; при вродени и придобити имунодефицитни състояния. 

Имунната система и имунологични отклонения при репродуктивни затруднения

Имунната система е една от най-сложните и комплексни системи в организма, която функционира като първа линия за защита срещу антигени. Антигените са белтъци по повърхността на клетката, които идентифицират клетката като „своя” или „чужда”. Имунната система неутрализира или унищожава чуждите белтъци чрез имунен отговор, като така запазва хомеостазата на организма (тенденцията на организма да запазва равновесие в условията на променлива среда).

Имунологичните проблеми, свързани с повтарящи се спонтанни аборти и невъзможност за имплантация, са резултат от нарушения в антитяло-отговора, които попадат в две категории: автоимунни и алоимунни. Автоимунен е имунният отговор на майката към бременността. При автоимунните нарушения жената отхвърля собствените си белтъци, т.е. приема ги като настъпваща болест, а автоантителата са антитела, които атакуват собствените ѝ антигени. При алоимунните нарушения майката отговаря с имунен отговор към генетичните компоненти при бременността от страна на бащата, т.е. отхвърля белтъците от мъжа. И двата вида нарушения могат да се определят чрез кръвни тестове.

 

 Имунологичните проблеми спадат към категорията причини, свързани с околната среда, в която се осъществява бременността. Успешната бременност в голяма степен зависи от комплексното взаимодействие на сложни имунологични нагласи, насочени към превръщане на матката в среда за развитието на ембриона и плацентата. Понякога тези имунни механизми могат да протекат в погрешна посока и в зависимост от това по какъв начин или кога става това, жената може да абортира спонтанно, да не може да забременее, или да не може да зачене след инвитро оплождане.

Имунологичните изследвания при двойките с репродуктивни затруднения се назначават в зависимост от анамнестичните данни и по преценка на лекар имунолог. Лечението, което се прилага, е комплексно и се определя от спецификите на конкретния случай и резултатите от назначените имунологични изследвания. Водещ е индивидуалният подход на терапия при всеки отделен случай.  

 

Най-често срещаните отклонения при пациентите с репродуктивни затруднения на първо място са клетъчните фактори и най-вече субпопулациите на NK-клетките  в периферната кръв и в ендометриума, чийто баланс играе важна роля в регулацията на майчиния имунен отговор към ембриона, имплантацията и поддържането на бременността. Немалък е процентът на пациентките с автоимунни нарушения – наличие на автоантитела.

 Имунологичните изследвания се назначават след консултация с клиничен имунолог при всички бременни с анамнеза за повтарящи се аборти и рискови бремености – прееклампсия, HELP-синдром при предходна бременност; бременни с автоимунни заболявания и имунни дефицити.

 

За имунологично изследване на периферна кръв се взема венозна кръв и не се изисква предварителна подготовка на пациента, не зависи от менструалния цикъл и не е необходимо да бъде на гладно.

За имунологично изследване на ендометриалните показатели се взима биопсичен материал от акушер-гинеколога в периода на „имплантационния прозорец” от менструалния цикъл на жената.

Как да запиша час за преглед

Телефон за записване на часове за консултация:

0882 193 978

 

График на лекарите:

От понеделник до петък от 8:30 до 16:00 часа

Събота: от 8:30 до 14:00 часа

Резултати

Проверете вашите резултати през нашата интегрирана система Joystick.

Лекари

Лаборанти

Биолози

Вижте още

Имунологични изследвания
Алоимунни фактори при инфертилитет
Автоимунни фактори при инфертилитет
Ембриологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow