биолог в Андрологична лаборатория извършва HALO-тест

Лаборатории

Имунологични изследвания

Имунологичните изследвания се назначават при невъзможност за забременяване, повтарящи се спонтанни аборти и усложнения на бременността след консултация с клиничен имунолог.

badge

При невъзможност за забременяване и при пациентки с повтарящи се спонтанни аборти имунологичните изследвания включват както кръвни показатели, така и показатели в ендометриума. След настъпване на бременност мониторингът на имунните показатели се извършва в перифернокръвни проби.

Показатели

Имунофенотипизиране на лимфоцитни популации, определяне на Treg клетки, определяне на CD34 стволови клетки; функционални клетъчни тестове – за клетъчна активност и пролиферация.

Серумни имуноглобулини, фракции на комплемента, автоантитела.

Крос-мач реакция чрез флоуцитометрия.

Имунофенотипизиране на ендометриални клетки от биопсичен материал чрез флоуцитометрия.

Имунологични изследвания при невъзможност за забременяване и повтарящи се спонтанни аборти

Невъзможността за забременяване често се дължи на проблеми, които водят до отхвърляне на ембриона, често още преди бременността да може да се установи дори с най-чувствителните тестове. Около 15-20% от бременностите завършват със спонтанен аборт и рискът от него нараства с всеки последващ спонтанен аборт. Американската асоциация за репродуктивна имунология посочва пет установени причини, водещи до спонтанен аборт:

 

  • инфекции (1%);
  • анатомични дефекти (5-10%);
  • хормонални нарушения (20%); 
  • хромозомни дефекти (7-50%); 
  • имунологични причини (50%), като при около 15% от случаите причина не се установява.

Съвременни научни изследвания установяват, че при около 80% от случаите на неизяснен стерилитет се дължат на имунологични фактори и нови терапевтични подходи дават възможност при над 80% от тях плодът да се износи до термина.

Имунологичните проблеми спадат към категорията причини, свързани с околната среда, в която се осъществява бременността. Възможността за успешна бременност в голяма степен зависи от комплексното взаимодействие на сложни имунологични нагласи, насочени към превръщане на матката в среда за развитието на ембриона, развиващия се плод и плацентата. Понякога тези имунни механизми могат да протекат в погрешна посока и в зависимост от това по какъв начин или кога това става, жената може да абортира спонтанно, да не може да забременее или да не може да зачене след инвитро оплождане.

Вижте още

Автоимунни фактори при инфертилитет
Алоимунни фактори при инфертилитет
ИМПО
Имунологогична биопсия

Още по темата

scroll-top-custom-arrow