лаборатории

Патохистологична лаборатория

Патохистологията е част от клиничната дейност, свързана с тъканната диагностика при различни заболявания и поставянето на окончателна диагноза по изпратените материали.

биолог работи над спермограма в болница "Надежда"
badge

В лабораторията постъпват всички тъканни и клетъчни материали, необходими за диагностика – в МБАЛ „Надежда” това са материали от женска полова система и хирургични материали от различни локации. 

Отговорът на тези материали дава окончателната диагноза на пациента, стадия и прогнозата на заболяването.

Гефрир

Интраоперативният ГЕФРИР представлява диагностика по време на оперативна интервенция. При него в лабораторията постъпват тъканни материали, които изискват спешна диагноза по време на операция (т.нар. гефрир или замразен срез), а  после, въз основа на резултата, клиницистите определят обема на оперативната дейност. 

Най-често това се случва, когато има съмнение за злокачествен тумор и ако наличието му се потвърди, се прави радикална операция, като се избягва извършването на интервенцията на два етапа, което силно би травмирало болния човек.

Имунохистохимия

От 2019 г. в лабораторията се работи имунохистохимия с автоматичен аутостейнер и стандартизирани процедруи. Тя представлява процес на селективно идентифициране на антигени в клетки от тъканни срези чрез използване на принципа на свързване на антитела към конкретни антигени. Работи се широка гама имунохистохимични маркери, които се експресират при различни тъкани и заболявания, и по този начин се повишава прецизността при диагностиката и лечението, особено на злокачествените тумори, доказват се предракови състояния, улеснява се диференциалната диагноза.

Онкопрофилактична цитонамазка

Профилактичната дейност на звеното се изразява в обработка и отговори на онкопрофилактични цитонамазки, необходими за изключване на предракови състояния и рак на маточната шийка.

 

Резултатите от цитонамазка се изработват за срок от 3 седмици. Могат да бъдат проверени и разпечатани от личния Ви пациентски профил. Изготвените резултати е необходимо да бъдат представени на лекуващия лекар за коментар и при необоходимост – за обсъждане на поведение.

Аутопсия на плода след извършен терапевтичен аборт

В лабораторията се потвърждават морфологично установените в клиниката малформации на плода след извършен терапевтичен аборт.

Лекари

Лаборанти

Вижте още

Вирусологична лаборатория
Клинична лаборатория
Генетична лаборатория
Ембриологична лаборатория
Андрологична лаборатория
Микробиологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow