лаборатории

Патохистологична лаборатория

Патохистологията е част от клиничната дейност, свързана с тъканната диагностика при различни заболявания и поставянето на окончателна диагноза по изпратените материали.

badge

В лабораторията постъпват всички тъканни и клетъчни материали, необходими за диагностика – в МБАЛ „Надежда” това са материали от женска полова система и хирургични материали от различни локации. 

Отговорът на тези материали дава окончателната диагноза на пациента, стадия и прогнозата на заболяването.

Гефрир

Интраоперативният ГЕФРИР представлява диагностика по време на оперативна интервенция. При него в лабораторията постъпват тъканни материали, които изискват спешна диагноза по време на операция (т.нар. гефрир или замразен срез), а  после, въз основа на резултата, клиницистите определят обема на оперативната дейност. 

Най-често това се случва, когато има съмнение за злокачествен тумор и ако наличието му се потвърди, се прави радикална операция, като се избягва извършването на интервенцията на два етапа, което силно би травмирало болния човек.

ВАЖНО! Дължината на цикъла се изчислява от първия ден на кървенето от предходния месец до първия ден на кървене на следващия месец. Ден 1 от менструацията е първият ден на ясно изразено кървене. Ако кървенето е настъпило следобед или вечерта, за ден първи се смята следващият ден.

Имунохистохимия

От 2019 г. в лабораторията се работи имунохистохимия с автоматичен аутостейнер и стандартизирани процедруи. Тя представлява процес на селективно идентифициране на антигени в клетки от тъканни срези чрез използване на принципа на свързване на антитела към конкретни антигени. Работи се широка гама имунохистохимични маркери, които се експресират при различни тъкани и заболявания, и по този начин се повишава прецизността при диагностиката и лечението, особено на злокачествените тумори, доказват се предракови състояния, улеснява се диференциалната диагноза.

Онкопрофилактична цитонамазка

Профилактичната дейност на звеното се изразява в обработка и отговори на онкопрофилактични цитонамазки, необходими за изключване на предракови състояния и рак на маточната шийка.

Аутопсия на плода след извършен терапевтичен аборт

В лабораторията се потвърждават морфологично установените в клиниката малформации на плода след извършен терапевтичен аборт.

Вижте още

Вирусологична лаборатория
Клинична лаборатория
Генетична лаборатория
Ембриологична лаборатория
Андрологична лаборатория
Микробиологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow