лаборатории

Вирусологична лаборатория

Лаборатория „Вирусология“ функционира от 2016 г., като осъществява обем на работа от около 6000 теста на месец. Разположена е на първия етаж в лабораторния блок заедно с другите лаборатории – имунологична, патохистологична, микробиологична, генетична.

херпес вирус, изолиран ввъв Вирусологичната лаборатория на болница "Надежда"
badge

Оборудване и технологии за диагностика

Оборудването отговаря на световните стандарти за високо ниво диагностика. Цялата серологична дейност се изпълнява на платформи, които използват най-чувствителната и специфична технология ECLEA – електрохемилуминисцентен метод за откриване на антигени и антитела към различни причинители на инфекциозни болести – бактериални, вирусологични и паразитни.

За целите на молекулярната диагностика се използва технологията Real Time PCR, който се е наложил като най-добър метод на изследване. Изпълнява се широк набор от изследвания както в областта на вирусологията, така и на микробиологията – всички патогени, които имат отношение към репродуктивното здраве. Изследват се кръв, семенна течност , секрети, биопсични материали, ликвор.

Видове изследвания

Серологични изследвания

Молекулярни изследвания

Резултатите стават готови в рамките на работния ден и се интерпретират от специалист. Всеки пациент може да види резултатите си онлайн и при желание за интерпретацията им да се обърне към сектор Регистратура за връзка с проф. Кълвачев.

Резултати

Проверете вашите резултати през нашата интегрирана система Joystick.

Важна информация

При изследването на семеннa течност е препоръчително да има един ден полово въздържание.

 

Как да запиша час за консултация при специалист вирусолог?

Всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч. проф. Златко Кълвачев е на разположение на пациентите на „Надежда“ за вирусологична консултация. Необходимо е да се обърнете към сектор Регистратура за съдействие за осъществяване на контакт със специалиста.

Лекар

Лаборанти

Вижте още

Генетична лаборатория
Ембриологична лаборатория
Патохистологична лаборатория
Клинична лаборатория
Андрологична лаборатория
Микробиологична лаборатория
scroll-top-custom-arrow