img

Новини

Болница „Надежда“ става клинична база за обучение на студенти по медицина и „Здравни грижи“ и лекари в 11 различни медицински специалности

От 23.10.2023 г. болница „Надежда“ вече е акредитирана да провежда клиничното обучение на студенти по медицина и „Здравни грижи“, както и да извършва следдипломно практическо обучение на лекари в 11 различни медицински специалности.

10.11.2023 | 14:48

animated-circle

От 23.10.2023 г. болница „Надежда“ вече е акредитирана да провежда клиничното обучение на студенти по медицина и „Здравни грижи“ (в специалностите „медицинска сестра“, „акушерка“, „медицински лаборант“ и „рентгенов лаборант“), както и да извършва следдипломно практическо обучение на лекари в 11 различни медицински специалности.

Какво е акредитация?

Акредитацията е процедура, която се провежда от специализиран орган към Министерството на здравеопазването – акредитационна комисия, на която е възложено да извърши задълбочена проверка и да даде оценка на нивото и качеството на съответното лечебно заведение, както и да прецени какви са възможностите му да бъде база за комплексно клинично обучение на лекари и студенти. Въз основа на високотехнологичното оборудване, с което МБАЛ „Надежда“ разполага, отличната материална база и наличието на екип от опитни специалисти в много и различни специалности, комисията взе решение болницата да бъде акредитирана за провеждането на клинично обучение на студенти и лекари.

Следдипломно практическо обучение в МБАЛ "Надежда"

Акредитацията за извършване на следдипломно практическо обучение до момента включваше 5 специалности:

 • „Акушерство и гинекология“;
 • „Неонатология“;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • „Медицинска онкология“;
 • „Медицинска генетика“.

Към тях вече се добавят още 6 различни специалности, по които лекарите ще могат да извършват практическото си следдипломно обучение в „Надежда“:

 • „Клинична лаборатория“;
 • ,„Клинична вирусология“;
 • „Клинична микробиология“;
 • „Образна диагностика“;
 • „Обща и клинична патология“;
 • „Хирургия“.

Освен лекари, следдипломното си практическо обучение в „Надежда“ ще могат да провеждат и следните специалисти по „Здравни грижи“:

 • Медицински сестри и акушерки по специалност „Анестезиология и интензивни грижи“;
 • Медицински сестри и акушерки по специалност „Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото“;
 • Медицински сестри и акушерки по специалност „Операционна и превързочна техника“;
 • Медицински сестри и фелдшери по специалност „„Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.

Като база за клинично обучение към момента МБАЛ „Надежда“ има сключени договори с Медицински университет – София, Медицински университет – Варна, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет – Стара Загора и Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за медицински и немедицински специалности.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow