img

Хирургия

Хирургията в МБАЛ „Надежда“ – топ специалисти и иновативни подходи в оперативното лечение

„С увереност мога да заявя, че работата на хирургичния екип покрива целия спектър на хирургични интервенции: от малката до много голяма хирургия.“

13.11.2023 | 16:00

animated-circle

Разговаряме с доц. Григоров, ръководител на отделение „Хирургия“, който разказва за обема оперативни интервенции, екипа на отделението, предимствата на миниинвазивната хирургия и високотехнологичните операционни зали в „Надежда“.

Визитка:
Доц. Григоров завършва Медицинска академия – София през 1985 г. През следващите 3 години работи като хирург в Хирургичното отделение на Районна общинска болница – Русе. От 1989 г. до края на 2015 г. е заместник-началник на II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. От януари 2016 г. оглавява отделение Хирургия в МБАЛ „Надежда“.
Доц. Григоров е специалист с над 30-годишен опит в областта на общата, коремната, гръдната и съдовата хирургия. Специализиран е в безкръвната (лапароскопска) абдоминална и колоректална хирургия и в прилагането на лазерна терапия в проктологията.

Преминал е специализации по минимално инвазивна абдоминална и колоректална хирургия във водещи хирургични центрове в Европа – Европейския хирургически институт в Хамбург и Университетската клиника в Тюбинген, Германия, както и по VAC-терапия във Виена.

През 2015 г. доц. Григоров защитава дисертационен труд, а през 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност ‚Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия“.

Има над 100 публикации и участия в престижни медицински списания, конференции и конгреси в България и по света. Професионалните му интереси са в областта на острия панкреатит, хирургичния сепсис, травмата, лапароскопската и отворената висцерална (коремна) включително мултивисцерални операции, съдовата и гръдната хирургия, трудно зарастващите рани, проктологията, херниалната хирургия.

Основател и редовен член е на EATES (сега ESTES – European Society for Trauma and Emergency Surgery), както и на редица български и международни сдружения на хирурзи: ESTES, ISS, IATSIC, EDS, IASGО.
Медицински консултант и лектор е по лечение на трудно зарастващи рани.

1. Доц. Григоров, представете накратко отделението?

Отделението по хирургия започва своята дейност веднага след откриването на МБАЛ „Надежда“. Може да се каже, че то е съосновател на болницата. Има 2-ро ниво на компетентност, което означава, че можем да извършваме почти целия обем хирургични интервенции от общата и коремната хирургия с изключение на големи оперативни интервенции върху черен дроб и панкреас.

Хирургичното отделение на МБАЛ „Надежда“ във времето се доказа като стратегически важна и много съществена част от структурата на болницата, която развива тясно взаимодействие с всички диагностични звена: образна диагностика; клинична, патохистологична, микробиологична и вирусологична лаборатория; имунологичен сектор, както и с клиниката по Медицинска онкология и локалния онкологичен комитет.

2. Какъв е екипът, с който работите? В кои направления са специализирани хирурзите в отделението?

С времето, към началния екип на хирургичното отделение се присъединяват все повече млади поливалентни хирурзи. Това не изключва по-тясната високоспециализирана квалификация. Разполагаме със специалисти, покриващи почти пълния спектър на общата и висцерална (коремна) хирургия.

Направленията, в които особено активно се работи, са: комплексно лечение на заболяванията на млечните жлези, висцерална хирургия, проктологията, херниалната хирургия, флебохирургия на повърхностни вени, хирургия на телесните повърхности.

Едно ново направление, което предстои активно да се развие, е бариатричната хирургия. Поливалентният екип, който се присъедини към отделението това лято – д-р Емил Костадинов, д-р Веселин Люцканов и д-р Диана Милева, освен рутинната хирургична, ще положи основите и на този вид хирургия.

Екипът ни се състои от 8 хирурзи – тримата ни нови колеги, които споменах, д-р Деян Атанасов, д-р Миряна Сечанова, д-р Добрин Тодоров, д-р Росен Ангов и аз.

3. Каква е разликата между конвенционална и минимално инвазивна хирургия и на какъв принцип хирургът преценява кой подход да приложи?

Обикновено двата подхода се противопоставят, за да се изтъкнат плюсовете на минимално инвазивната хирургия, които, разбира се, са налице и няма съмнение за тяхната достоверност.

Според мен по-точно и коректно е да се каже, че двата подхода се допълват взаимно, но трябва да подчертаем, че тенденцията в съвременната медицина е навсякъде, където това е възможно, да се прилага минимално инвазивна хирургия. Възможността това да се случи зависи най-вече от ранната диагностика на заболяването – колкото по-рано е открито дадено заболяване, толкова по-големи са възможностите оперативните интервенции да бъдат извършени с минимално инвазивни техники.

Горд съм да отбележа, че близо 90% от извършените хирургичните интервенции в отделението ни са минимално инвазивни. Минимално инвазивно хирургично лечение се прилага в проктологията (лазерни интервенции), коремната хирургия (лапароскопски интервенции), гнойно-септичната хирургия (минимално инвазивни техники с цел избягване на големи разрези).

Отделението разполага с екип от утвърдени специалисти с богат опит в конвенционалната и лапароскопската (безкръвна/миниинвазивна) хирургия, като, както вече подчертах, при всички случаи, в които това е възможно, хирургичните интервенции се извършват с миниинвазивен подход с оглед по-бързото възстановяване на пациента и минимална кръвозагуба.

4. Хирургията на меките тъкани – кожни тумори, абсцеси, хемороиди и т.н. са част от всекидневната Ви практика. Има ли място за минимално инвазивната хирургия и при оперативното лечение на меките тъкани?

При редица патологични състояния в проктологията използваме модерна апаратура – лазерна аблация. Методът се прилага при дермоидни кисти, хемороиди, перианални фистули. В отделението се извършва и лазерна аблация на разширени вени на долните крайници.

5. Съществена аспект от работата в отделението е свързан с лапароскопското лечение при хернии. Кои видове хернии се поддават на такова лечение и какви са предимствата от него за пациента?

На практика в отделението се оперират всички видове хернии на предната коремна стена, както и диафрагмални хернии. Лапароскопското лечение на този вид дефекти е вече стандарт, което води до по-бързо възстановяване на пациентите, минимализиране на оперативната травма и кръвозагуба, както и на постоперативната болка.

6. При хирургичното лечение на онкологични заболявания прилага ли се също минимално инвазивен подход и ако да – в кои случаи?

Разбира се. Тук основен въпрос е стадирането на онкологичното заболяване – в колкото по-ранен стадий е, толкова по-големи са възможности хирургичната намеса да е минимално инвазивна и щадяща за пациента. Работата в екип с колегите от клиниката по Медицинска онкология и „Вътрешно отделение“ (отделение за ендоскопски процедури – диагностични и терапевтични фиброгастроскопии и фиброколоноскопии, в което работят отлични и опитни специалисти – д-р Димо Петров и д-р Александър Маринов и е оборудвано с най-съвременна апаратура от висок клас) създава много добри условия за ефективно прилагане на минимално инвазивните методи за лечение на редица онкологични заболявания – карцином на хранопровода, на дебелото черво, на стомаха и др.

При напреднали случаи се прибягва и до мултивисцерални разширени резекции.

7. Оперативното лечение на гърда представлява съществена част от работата в отделението. Какво е важно пациентите да знаят, ако изберат да се лекуват в „Надежда“?

Това е едно от най-разработените направления. Д-р Атанасов и д-р Сечанова са утвърдени специалисти в тази област. Използват се активно всички възможности за лечение, особено на онкологичните заболявания на гърдата, предоставени от съвременната онкологична догма. Пациентите се лекуват комплексно в тясна колаборация с онкологичното отделение.

8. Вие сте ключов участник и консултант в част от по-сложните онкогинекологични операции, в които болница „Надежда“ е специализирана, както и в акушерството при пациентки с плацента перкрета. Разкажете ни повече за тази Ваша дейност.

В болница „Надежда“ винаги залагаме на мултидисциплинарния подход към всеки пациент –различни специалисти се ангажират с диагностиката и лечението на един пациент, така че резултатът да доведе до успех.

В акушерството при една животозастрашаваща патология на бременността – плацента перкрета (състояние, при което плацентата прораства извън матката) най-често се засяга пикочния мехур и понякога оментума, тънкото черво и по-рядко дебелото черво. Това са тежки патологии, за които от години имаме специално разработен протокол и сме щастливи да се похвалим, че само тази година имаме 3-4 случая на жени с плацента перкрета, при които дори и матката е била спасена благодарение на нашия екип.

При някои онкогинекологични операции при карцином на яйчниците или матката, когато заболяването се е разпространило извън засегнатия орган и е ангажирало съседни структури (най-често пикочен мехур, пикочопроводи, тънко и дебело черво), сформираме мултидисциплинарен екип с колегите онкогинеколози и влизаме заедно в операционната, за да извършим операцията.

9. През 2022 г. операционните на „Надежда“ бяха преоборудвани с Hi-tech апаратура от последно поколение. Разкажете повече за тях и какви са ползите за пациента от това обновление?

През последните 30-40 години ефективната и минимално инвазивна хирургия (т.нар. безкръвни операции) е тясно свързана с бързите темпове на развитие и практическо приложение на иновативни високотехнологични решения. МБАЛ „Надежда“ постоянно модернизира операционните зали, което се отразява изключително позитивно на качеството на нашата работа.

Операционните зали към отделението са оборудвани с Hi-tech апаратура от най-ново поколение с възможност за изключително прецизна хирургия, която гарантира по-малко оперативно време за пациента и значително по-бързо възстановяване.

10. Как пациентите могат да запишат час за консултация с хирург от отделението и къде се извършват прегледите?

Записването на час е максимално облекчено и улеснено за пациентите. Това може да стане по телефона или онлайн на сайта на болницата.

Разполагаме с консултативен хирургичен кабинет в болница „Надежда“ на ул. „Блага вест“ 3 и в Медицинския център „Надежда“ в мол Парадайс, ет. 3.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow