img

Новини

Огромен интерес на конгреса на ESHRE към наши проучвания

Единствено болница „Надежда“ сред лечебните заведения в България бе избрана с две презентации, свързани с изследването на стволовите клетки в матката

14.07.2022 | 09:00

animated-circle

Преди дни приключи 38-ият годишен конгрес на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) – един от двата най-престижни форуми по репродуктивна медицина в света. Той се проведе в Милано между 3 и 6 юли в присъствието на над 10 000 делегати, като сесиите се излъчваха и онлайн, достигайки до още хиляди специалисти по света.

Всяка година форумът на ЕSHRE представя най-новите и значими научни постижения в сферата на репродуктивната медицина и задава нова посока в по-успешната практическа работа на медицинските центрове по асистирана репродукция в Европа и света.

Тази година проучванията само на една българска болница – „Надежда“, бяха сред избраните да бъдат представени на вниманието на европейската репродуктивна общност. Две презентации и научен постер, засягащи взаимовръзките между стволови клетки в матката, имунните клетки, нивата на половите хормони и успешното забременяване, бяха одобрени и допуснати за участие на събитието на ESHRЕ.

Резултатите имат голям практически потенциал за предсказване на успешното имплантиране на ембриона при пациенти с чести неуспешни имплантации. Те показват възможността стволовите клетки в матката да бъдат ползвани като прогностичен маркер за очаквания изход от ембриотрансфер, както и да бъдат разработвани методи за повишаване на количеството им като терапия при репродуктивни затруднения.

Фактът, че такъв брой научни проекти от едно лечебно заведение са избрани и представени на престижния европейски форум, сам по себе си е оценка за високото професионално ниво, достигнато от екипа на „Надежда“, съизмеримо с това на най-големите в света.

Проучванията бяха презентирани с огромен успех от Димитър Първанов и Маргарита Русева – биолози и представители на научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда“.

 

За успешното участие на болница „Надежда“ разговаряме с Димитър Първанов и
Маргарита Русева. Te са част от екипа, пряко ангажиран с изследователската работа и
откритията, свързани с представените теми.

1. Разкажете ни какво болница „Надежда“ и екипът на научно-изследователската лаборатория представи на тазгодишния конгрес на ESHRE?
Д. Първанов: Тази година имахме одобрени за участие две презентации и един постер, като те са свързани с изследването на стволовите клетки в матката и значението им най-вече за имплантацията и за нормалното протичане на бременността.

2. А какво точно пробуди интереса Ви към стволовите клетки в матката?
М. Русева: Всъщност, стволовите клетки са една от най-прогресивно развиващите се сфери в репродуктивната медицина. Специалистите се интересуват от потенциалното им приложение като например регенерация, третиране на различни патологии или като потенциален биомаркер за различни състояния, както е в нашия случай: за предсказване на успешна или неуспешна имплантация.

3. Какво точно установиха Вашите проучвания по тази тема?
М. Русева: Нашето представяне на конгреса на ESHRE засягаше проучване на конкретни стволови клетки в лигавицата на матката и тяхната взаимовръзка с ключови имунни клетки, отговарящи за псевдовъзпалителния процес по време на имплантация, с ключовите хормони, отговарящи за менструалния цикъл – естрадиол и прогестерон, както и със самия резултат – успешна или неуспешна имплантация след ембриотрансфер.

4. А защо тази информация е важна за практиката в асистираната репродукция – за специалистите и за пациентите?
М. Русева: От една страна количеството на тези клетки би могло да послужи като прогностичен маркер за очаквания резултат от ембриотрансфер, а от друга страна – могат да се развиват методи за регулиране на тяхното количество като терапия при наличието на различни паталогични състояния или проблеми в репродукцията.

5. Как бяха приети Вашите проучвания?
Д. Първанов: Самият факт, че от ESHRE ни удостоиха с честта да представим под формата на презентации две от темите, по които работим, е доста показателен. Много малък процент от участниците, които кандидатстват за това от цяла Европа, имат възможността да презентират. Важно е да споменем, че една от презентациите ни беше разпределена в големите зали на конгресния център с капацитет от 500 души и това, заедно с големия брой въпроси, които бяха зададени след представянето ни, показва изключителния интерес на изследователите и лекарите от другите научни и медицински центрове по отношение на засегнатите теми.

6. Колко делегати присъстваха на срещата тази година?
Д. Първанов: По наша предварителна информация над 10 000 души бяха участниците на живо на конгреса тази година. А специалистите, проследявали събитието онлайн, предполагам, че са много повече.

7. С какви впечатления се връщате от Милано? Успяхте ли да съпоставите постиженията си с тези на Вашите колеги в Европа? Къде е болница „Надежда“ спрямо останалите в сферата на репродуктивната медицина?
Д. Първанов: Това участие даде възможност нашите постижения да достигнат хиляди специалисти в Европа и света. Наистина се радваме, че успешно представихме не само болницата, но и България на този най-голям европейски конгрес по репродуктивна биология и медицина.
За първи път участваме с две презентации, а „цедката“ там е много голяма. Има огромен брой участници, които подават абстракти, като по-голямата част не се приемат, други остават за научни постери, а за презентации се селектират само най-интересните и значими теми. Нашите абстракти бяха сред избраните. Вече сме достигнали сравнимо ниво с това на най-известните и големи изследователски центрове по света. Въпреки че сме по-малко като брой хора в сравнение с техните огромни изследователски екипи, ние паралелно с тях презентирахме в едни и същи сесии от конгреса.

8. Какво предстои от тук нататък?
М. Русева: Всъщност, одобрени сме за представяне и на втория от двата най-големи форуми по репродуктивна медицина в света – конгреса на Американското дружество по репродуктивна медицина (ASRM), който ще се проведе в Анахайм, Калифорния през м.октомври. Там одобриха за представяне 3 големи презентации и 8 постера!
Д. Първанов: Постерите също ще бъдат презентирани, което е нещо ново за този форум – ще имаме възможност да покажем не само графично оформени резултати и база данни, но ще можем и да ги коментираме и дискутираме директно с участницитена този световен форум. Имаме какво да кажем на света!

9. В края сме на кампанията на болница „Надежда“ „Инвитро с надежда“, която беше посветена именно на неуспешните имплантации и спонтанните аборти – тема, по която работите и по която Вашите презентации имат отношение. Какво бихте казали на нашите пациенти, преминаващи през тези загуби?
Д. Първанов: Нашето пожелание към тях е да не губят вяра и да не се предават. Зад практическата работа в болница „Надежда“ стои и интензивна научна работа. До инвитро специалистите и целия невероятен екип на болницата, ангажиран с асистираната репродукция (репродуктивни хирурзи, генетици, имунолози, ендокринолози и екипа на 8-те ни лаборатории), се нарежда и изследователската лаборатория, която се стреми да подпомогне разрешаването на голяма част от сложните случаи и да разшири хоризонта на действие там, където изглежда, че пътят спира. Ние прилагаме персонализиран подходи намираме решение за много специфични и неизвестни причини за неуспешната имплантация. Бележим успех, защото си сътрудничим с екипа биолози, лекари и с всички останали звена в болницата, които имат една основна цел – постигането на успешна бременност и раждане на здраво дете.
Бъдещите ни планове включват определянето на стволовите клетки в матката като нов вид тест в нашата болница, в допълнение към рутинно изследваните досега маркери за рецептивност и определяне на подходящия момент за ембриотрансфер. Това се очаква да стане след като проучим възможностите за лечение в случай на установени отклонения от нормата.

10. Представете ни научно-изследователската лаборатория на болница „Надежда“. Съществуването на такова звено в лечебно заведение прецедент ли е за България?
Д. Първанов: Изследователската лаборатория е разположена на територията на болница „Надежда“. На практика, такъв тип изследователска лаборатория не съществува на друго място в България. Нашата болница, обаче, е избрала да инвестира значителни ресурси в създаването и поддържането ѝ в името на постигането на по-добри резултати при пациентите.
Това е често срещан тип лаборатория в големи болници в Западна Европа и САЩ. Така че ние следваме техния пример. Основната цел и задачи, които си поставяме в тази лаборатория, са свързани с подобряване на успеваемостта от инвитро процедурите, т.е. въвеждане на нови методи за селекция на гамети, нови методи за избор на ембриони, нови методи за избор на момент за ембриотрансфер и всички други фактори, които могат да окажат позитивно влияние върху успеваемостта при инвитро процедурите.
В лабораторията работят 6 души – биолози и химик. Аз ръководя екипа. Всички мои колеги взимат активно участие във основните проекти и разработки в лабораторията. Маргарита Русева отговаря за развитието на изследванията както на молекулярно-биологично, така и на клетъчно ниво. Румяна Ганева се занимава изключително концентрирано с ролята и регулирането на имунните клетки в матката, както и с изследвания заподобряването на селекцията на сперматозоидите, така че да се достигне до успешна бременност.
Акцентът на работата на Мария Ханджийска е селекцията и оценката на сперматозоидите и проучването на различни иновативни методи в тази посока, които не са въведени все още в рутинната практика.
Владислав Арабаджиев е химик и се занимава с химическите аспекти на изследванията в някои от проектите, като например по-алтернативни методи за оценка на количеството на различни биологичноактивни вещества, т.е. в лабораторията се стремим да диагностицираме състояния и да определим патологията не само с помощта на биологични, но и на химични методи.
Нина Видолова е човекът, който много активно се занимава с имунохистохимията – един от методите, които използваме, за да може да определим имплантационния прозорец при жените, кога да бъде направен ембриотрансферът, както и да може да определим самите видове клетки, които са важни за успешната бременност – стволови, имунни клетки в матката и други. Тя е специалистът, който практически извършва голяма част от тези изследвания, докато останалите се занимаваме впоследствие с анализите и създаването на терапии, подпомагащи лечението.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow