img

Новини

Конференция за специализанти и студенти по медицина

Българската асоциация по медицинска онкология с ново издание в подкрепа на новите медици

24.11.2022 | 16:00

animated-circle

След успеха на 9-та годишна научна конференцията на БАМО през юни, асоциацията подготви и още едно издание за студенти по медицина, специализанти по Медицинска онкология и специализанти по Акушерство и гинекология.
Онкофертилитет, противотуморно лекарствено лечение по време на бременност и подобряване на качеството на живот в хода на адювантно лечение и след него са акцентите в отделните презентации и клинични случаи, които ще бъдат представени.

„Според световните онкологични препоръки стремежът и работата за по-добро качество на живот при тези уязвими болни трябва да започне още при поставянето на диагнозата, да продължи в хода на провеждането лечение (химиотерапия, лъчетерапия, оперативно лечение, хормонотерапия, таргетна терапия) и години след като е настъпил процес на оздравяване.
Работата в условията на мултидисциплинарност и колаборация между отделните медицински специалисти е задължителна за успешното лечение на пациентите и подобряване на качеството им на живот. А подходът за този тип съвместна работа трябва да започне да се гради още в учебния период.“
, сподели д-р Мила Петрова, председател на БАМО и ръководител на клиниката по Медицинска онкология.

Конференцията ще се проведе на 15 декември, от 15:00 часа в конферентната зала на МБАЛ „Надежда“. Записването става на телефон: записване: 0885558554, между 13:30 и 17:00 часа.

ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАМО ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ И АГ И СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

15:00 – 15:10 ч. – откриване – д-р Мила Петрова – ръководител на клиниката по Медицинска онкология и модератор на конференцията

Първа част:    онкофертилитет, бременност и рак

15:10 – 15:30 ч. – „Възможности за съхранение на фертилитет  през погледа на медицинския онколог“, д-р Р. Генчева и д-р Г. Жбантов

15:30 – 15:50 ч. – „Възможности за съхранение на фертилитет през погледа на специалиста по репродуктивно здраве“, д-р Г. Стаменов и д-р М. Кайрякова

15:50 – 16:00 ч. – Представяне на клиничен случай 1: „Химиотерапия по време на бременност“, д-р П. Кралева

16:00 – 16:20 ч. – „Бременност и химиотерапия“, д-р Д. Манов и д-р М. Таушанова

16:20 – 16:30 ч. – Представяне на клиничен случай 2: „Бременност след успешно излекуван карцином на гърдата“, д-р М. Алхалаби

16:30 – 16:50 ч. – Кафе пауза

Втора част: статистика. Качество на живот при пациенти с онкологични заболявания

16:50 – 17:05 ч. – „Защо ни е нужна статистиката?“ – разговор с проф. И. Щерев

17:05 – 17:20 ч. – „Хранене и физическа активност при пациентите с онкологични заболявания“, д-р Т. Караниколова и д-р А. Иванова

17:20 ч. – Закриване  и коктейл

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow