img

Новини

Мерки за безопасност при достъпване и престой в МБАЛ „НАДЕЖДА“ при COVID-19

Обновени на 21.02.2022 г. – промени: допускане на татковци по време на раждане, допускане на придружители в МБАЛ „Надежда“

21.02.2022 | 10:23

animated-circle

Обновени на 21.02.2022 г. – промени: допускане на татковци по време на раждане, допускане на придружители в МБАЛ „Надежда“.

Уважаеми пациенти,
молим да се запознаете с актуализираните мерки по-долу. Независимо от създадената организация за филтриране на посетителите и разреждане на концентрацията ще разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа!!!
Молим да проявите разбиране – по този начин полагаме усилия да запазим здравето на всички приходящи пациенти, всички хоспитализирани пациенти и на медицинския екип, който е в контакт с тях и се грижи за тях!
Приканваме Ви да следите активно нашия уеб сайт – раздел новини или каналите ни в социални мрежи за актуализациите на тези мерки. Пандемията е ситуация, която касае всички ни. Всеки един от нас трябва да бъде активен в търсенето на информация и правилно и безопасно участие в процеса на получаване на медицински грижи.

ДОСТЪП
❗️В сградата на МБАЛ „Надежда“ се допускат пациенти и придружители с предварително записан час, с поставена маска на лицето, обуване на калцуни и ползване на дезинфектант. Влизането на пациентите в МБАЛ „Надежда“ става само през малкия вход, непосредствено в ляво до централния вход. Централният вход е затворен. Излизането на пациентите става само през страничната автоматична стъклена врата на партерния етаж, до банкомата и кабинет № 1,в централното фоайе.
❗️В Медицински център „Надежда“ в Paradise Center се допускат само пациенти, с предварително записан час, с поставена маска на лицето, обуване на калцуни и ползване на дезинфектант. Придружители не се допускат. Влизането на пациентите в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center става през всички входове на търговския център, без зелен сертификат, като при липса на зелен сертификат пациентите трябва да се отправят директно към медицинския център и след прегледите да напуснат сградата.
❗️Възстановява се достъпът до ет. 4 на пациентите на клиниката по Медицинска онкология в МБАЛ „Надежда“.
❗️Достъпът на пациенти със започнала родова дейност или от спешен гинекологичен порядък, с грипоподобни симптоми става само след преварително обаждане на т.нар. червен телефон 0882332632, за да може нашият екип да предприеме необходимите мерки за безопасност, да се подготви и да ги очаква (по-долу има малко по-подробна информация).
❗️Дежурният кабинет работи, с достъп през ниво -1.
❗️Епикризите и болничните се получават лично в МБАЛ „Надежда“ на гише „Информация“ на централния вход или в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center (само болнични листове) – в зависимост къде става проследяването, диагностиката или лечението на пациента.

ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ НА МБАЛ „НАДЕЖДА“
❗️Свижданията са забранени.
❗️Пациентите трябва да носят целия необходим багаж при постъпването. Не се приема допълнително доставен багаж от близки за хоспитализирани пациенти, освен ако не са постъпили по спешност.
❗️С оглед на запазване здравето на всички пациенти се препоръчва да не напускат отделението по време на своя престой и да не се излагат на контакт с външни лица.

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ И НЕОНАТОЛОГИЯ
❗️Допускат се по време на раждане само бащи с отрицателен бърз тест, направен на място в МБАЛ „Надежда“ или по изключение направен в друга лаборатория, не по-стар от 24 часа.
❗️При изписвания на новородените в залата за изписване „Надежда“ на ет. 0 се допускат бащата и близки. Роднините и приятелите могат да влизат само от външния вход на залата (зоната с бариера в ляво от централния ход на болницата).
❗️Родилките, които постъпват за планово секцио е необходимо да носят вода за престоя си в реанимация при постъпването си в предходния ден.
✅Отделенията запазват, за сега, обичайната форма на работа:
– Здравите новородени деца, се настаняват и отглеждат в стаята на майките си, независимо от начина на раждане.
– При необходимост от поемане на новороденото поради някаква потребност на майката да бъде за известно време без него, то може да бъде оставено в Неонатологичното отделение на грижите на детските акушерки.
– Периодичната подмяна на еднократните пелени се извършва в Неонатологично отделение, но майките биха могли да го направят и сами в стаята си.
– Сутрин за провеждане на визитацията (преглед и изследвания или процедури) всички новородени се събират в залите на Неонатологичното отделение.– След тоалет, преглед и провеждане на нужните процедури новородените се връщат в стаите на майките си.
– Всеки следобед в 15:00 часа, на бебетата се извършва тоалет (къпане). Всяка майка, в деня преди изписването си, може да присъства, ако желае, и да наблюдава, да задава въпроси и да получи напътствия.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
✅Провеждат се планираните курсове химиотерапия в клиниката по Медицинска онкология.
✅Диспансерните прегледи се провеждат.

ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19
❗️Прием на пациенти за планови операции се извършва след отрицателен PCR тест.
❗️Прием на пациенти от спешен порядък се извършва след отрицателен бърз тест.
❗️Амбулаторни процедури на пациенти към центъра по асистирана репродукция се извършва след отрицателен бърз тест. Редът и условията за тестуването се разясняват от регистратурата или кол центъра на МБАЛ „Надежда“.

☎️ЧЕРВЕН ТЕЛЕФОН 0882 332 632 само за пациенти на МБАЛ „Надежда“ при започнала родова дейност или за спешни гинекологични случаи с грипоподобни симптоми или с диагностицирана инфекция за Covid-19!
Създали сме нужната организация да Ви посрещнем и да положим най-добрите грижи за Вас! Но се нуждаем и от Вашето съдействие!Важно е да ни уведомите ПРЕДВАРИТЕЛНО на горепосочения телефонен номер, че тръгвате към МБАЛ „Надежда“ и имате симптоми или доказана инфекция с коронавирус, за да може нашият екип да предприеме необходимите мерки, да се подготви и да Ви очаква.
Щом пристигнете в болницата моля отидете в подземния паркинг, на ниво -1 и отново се обадете, за да ни информирате, че сте пристигнали. Изчакайте в автомобила си, докато екипа излезе да Ви поеме, подготвен по съответния протокол и със съответните защитни средства.

❗️Нашите пациенти, за прием от спешен порядък, но с установени симптоми на вирусна инфекция ще бъдат приемани съобразно вътреболничните ни правила за безопасност.
❗️Все още не се провеждат „Дни на отворени врати“, „Училище за бъдещи родители“ – приисъствено, „Дни на професиите в медицината“.
❗️Настоящите правила ще бъдат допълвани и коригирани, според съответните промени в обстановката. Следете фейсбук страницата ни и уеб сайта на болницата.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow