img

Хирургия

Трима нови хирурзи в болница „Надежда“

Д-р Емил Костадинов, д-р Веселин Люцканов и д-р Диана Милева се присъединиха към отделението по „Хирургия“ това лято.

14.11.2023 | 16:05

animated-circle

През месец юли 2023 към екипа на отделението по Хирургия на МБАЛ „Надежда“, с ръководител доц. Георги Григоров, се присъединиха д-р Емил Костадинов, д-р Веселин Люцканов и д-р Диана Милева.

Тримата са сред водещите специалисти в минимално инвазивната хирургия, като те ще допълнят и развиват отделението с опита си в лапароскопското отстраняване на жлъчка или апендикс, лапароскопската херниопластика, включително хиатална херния, операции за заболявания на дебелото черво (полипи, карциноми, диветикулоза, ректален пролапс). В областта на проктологичната хирургия специалистите прилагат също минимално инвазивни процедури за хемороиди, фистули и фисури, предлагащи бързо възстановяване и по-малко болка.

Специфичен раздел от хирургията, в който д-р Милева, д-р Люцканов и д-р Костадинов извършват минимално инвазивни операции, е бариатричната и метаболитна хирургия. Тя се прилага при пациенти с болестно затлъстяване и индекс на телесната маса над 35% и 40% със или без съпътстващи заболявания. Представлява минимално инвазивна намеса в началната част на стомашно чревния тракт, която води до намаляване на приема на храна и нейното усвояване и съответно до сериозна редукция на теглото. Този резултат помага за по-успешно лекуване на съпътстващите самото затлъстяване състояния, като диабет или инсулинова резистентност, артериална хипертония, сънна апнея, гастро-езофагеален рефлукс, затлъстяване на черния дроб, уринарна инконтиненция, астма, неврологични, артрит  и др., както и за тяхната превенция.

Какво е минимално инвазивна лапароскопска хирургия?

При нея през малки хирургични разрези (около и под 1 см.) се въвеждат 4K камера с многократно увеличение и инструменти, с които се извършват операциите. Подходът се характеризира с минимална хирургична травма (нараняване на тъканите и намалена кръвозагуба) и съответно с бързо възстановяване. Интервенциите са изключително прецизни и точни, много по-бързи и това е от съществено значение за пациента, който има и по-кратък престой под анестезия.

Записването на часове за консултация с хирург става чрез позвъняване в кол центъра на болницата, чрез онлайн формата в уеб сайта на „Надежда“ или в персоналния Ви онлайн пациентски профил.

Запознайте се с опита на д-р Милева, д-р Люцканов и д-р Костадинов в техните визитки.

Д-р Емил Костадинов завършва медицина през 2001 г. в Медицински университет – София, а специалност по Хирургия придобива през 2008 г. През 2009 г. получава Сертификат „Лапароскопска хирургия“.
Притежава над 20-годишен опит в минимално инвазивната (лапароскопска) хиругия, в извършването на минимално инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно-каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.
От 2020 г. работи активно в областта на бариатричната и метаболитна хирургия.

 

Посещава специализирани курсове и “hands-on“ обучения в третични референтни центрове с 1200-1400 бариатрични операции годишно: Bariatric academy, Frankfurt, Germany. Prof. Dr. Med. Plamen Staikov; Revisional Bariatric surgery. Bruges, Belgium. Prof. Bruno Dillemans. С успех осъществява бариатрични операции – ръкавна резекция, различни видове байпас.
Има множество обучения, курсове и специализации в областта на коремната и минимално инвазивната хирургия – Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden; Policlinico Universitario „Agostino Gemelli“, Roma, Italy; IKEM Prague Czech Republic; Erricos Dunnant Hospital, Athens, Greece; Paracelsus Medical University, Salzburg, Austria; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel; AKH, Wien, Austria и други.

Сертификати и курсове:
– 2008 г. – Лапароскопска хирургия;
– 2011 г. и 2015 г. – Трансанална ендоскопска микрохирургия;
– 2012 г. – Биопсия на стражеви лимфен възел;
– 2013 г. – Обучение за лечение на хемороидална болест (THD);
– 2017 г. – Ендоскопско лечение на хернии;
– 2012 г., 2016 г. и 2019 г. – Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
– 2018 г. – Лапароскопска колоректална хирургия – Haifa, Israel;
Бариатрична хирургия – Frankfurt, Germany (Prof. Pl. Staikov) 2021 г., Bruges, Belgium (Prof. B. Dillemans) 2022 г.; Bariatric summit, Istanbul, Turkey 2023 г.

Професионалният му път започва през 2002 г. като хирург в МОДОЗС Велико Търново. През 2004 г. стартира докторантура на тема „Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми“ в Клиника по хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. От 2011 г. до 2020 г. е асистент по хирургия в същата болница, а от 2012 г.  в продължение на 8 години е на длъжност „шеф-екип“ в лечебното заведение. От 2019 г. до 2020 г. е завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Медицински университет – София. От юни 2020 г. до юни 2023 г. е част от екипа на отделението по Хирургия на МБАЛ „Вита“, като поема ръководството му в периода април 2021 г. – юни 2023 г. От юни 2023 г. се присъединява към екипа на болница „Надежда“.
Д-р Костадинов е член на IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders), IBC (International Bariatric Club, Oxford), Българско дружество по бариатрична/метаболитна хирургия, Българско Хирургическо Дружество, Български лекарски съюз, EHS (European hernia society).
Има публикации и участия в множество конгреси в посочените области на интерес.

Д-р Люцканов завършва Медицинска академия – София през 1986 г. и започва работа като полкови лекар и след това началник хирургичен кабинет в ГУСВ. Специализира хирургия в Институт „Пирогов” и Военно Медицинска Академия за периода 1986-1991г.
От 1992 г. до 2007 г. заема длъжност от асистент по хиругия до главен асистент към Хирургическа клиника на Медицински Институт – МВР.
От 1994 г. активно проучва проблема с диагнозата, лечението, проследяването и резултатите от лечението на пациенти с коремна херния. Натрупва опит от лечението и наблюдението на хиляди пациенти с коремна херния. Така през 2005 г. защитава докторат на тема „Ингвинални хернии – оптимизиране на хирургичното лечение” с научен ръководител доц. Г. Кондарев. Проучването е с обем от 1200 пациенти.

От 1995 г. е хирург в болница „Вита” и 2005 г. основава, развива и ръководи хирургичното отделение там, като поставя основите на миниинвазивната (лапароскопска) хирургия. Д-р Люцканов обособява и ръководи първия специализиран център за лечение на хернии – „Вита” Херния Център.
За периода 2005-2009 г. извършва стотици херниопластики в условията на еднодневна хирургия с отличен резултат, бързо възстановяване и висока удовлетвореност на пациентите.
От ноември 2009 г. е в екипа на новосформираното отделение по Миниинвазивна и лапароскопска хирургия на „Токуда болница София“ с ръководител проф. Владимир Димов.
През януари 2015 г. е съосновател на отделението по хирургия в УМБАЛ „Св. „Иван Рилски“ – София, а от август същата година поема ръководството му.
От 2017 г. е хирург в УМБАЛСМ „Пирогов“ и началник „Операционен блок“.
Професионалните му интереси са в областта на херниологията и лапароскопската (миниинвазивна) хиругия.
Специализации и специалности:
– Призната специалност по хирургия през 1991 г. пред комисия с председател чл. кор. проф. Й. Топалов;
– Курс горна и долна ендоскопия –Медицинска Академия 1998 г.;
– Курс по ехография – Медицинска Академия 2002 г. – Доц. Р. Джераси;
– През 2005 г. защитен докторат: “ Ингвинални хернии – оптимизиране на хирургичното лечение ” с научен ръководител доц. Г. Кондарев;
– Курс лапароскопска хирургия – „Св. Анна” 2005 г. с ръководител проф. Т. Пожарлиев;
– Курс лечение на херния „Херниални платна ” – Словения 2007 г. – Klavora;
– Курс лечение на колоректален рак – Национален Онкологичен Център 2008 г. с ръководител проф. В. Димитров;
– Курс по лапароскопска херниопластика Швеция 2010 г. – S. Bringmann;
– Експертна среща – херниални платна Гент, Белгия 2018 г.
Д-р Люцканов е член на Българския лекарски съюз и Българското хирургично дружество. Автор и съавтор е в над 50 публикации и съобщения в научния периодичен печат и хирургични форуми.

 

Д-р Милева завършва Медицински университет – София през 2009 г. От 2010 г. до 2015 г. специализира Обща хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. През 2015 г. придобива специалност. От 2016 г. до юни 2023 г. е част от екипа хирурзи на МБАЛ „Вита“ – гр. София. От юни 2023 г. се присъединява към отделението по Хирургия на болница „Надежда“.
Професионалните ѝ интереси са в областта на бариатричната и метаболитна хирургия, лапароскопското лечение на слабинни, пъпни, следоперативни и диафрагмални хернии, а също така хирургичното лечение на заболяванията на перианалното пространство – хемороиди, фисури, фистули, дермоидални кисти.

 

Следдипломни квалификации и курсове:
– през 2011 г. –  Базов курс по лапароскопска хирургия в Aesculap academy, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“;
– през 2016 г. – Лапароскопска хирургия като следдипломна квалификация в Медицински университет – София;
– през 2018 г. – Бронзов сертификат – „Стомашен минибайпас“, бариатричен курс, Krankenhaus Sachsenhausen, Frankfurt am Main;
– през 2019 г. участва в Първи Вита бариатричен симпозиум, МБАЛ „Вита“.
Участва в множество национални конгреси и семинари по специалността.

 

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow