полезна информация

Клинични пътеки

МБАЛ „Надежда“ работи по договор с НЗОК за следните дейности за доболнична и болнична медицинска помощ:

badge

Работа с направление - доболнична медицинска помощ

С направление можете да запишете час само при следните специалисти:

1. Образна диагностика в Медицински център „Надежда“ в Paradise Center – д-р Соня Танушева.

2. Образна диагностика в болница „Надежда“ на ул. Блага вест 3 – д-р Настя Ненова – Балаценко, д-р Бойко Стоименов, д-р Маргарита Дикова.

За изследване Компютърна томография (КТ – скенер) направлението е 10.01, като пациентът доплаща това, което НЗОК не поема с направлението (ако не е хоспитализиран) – контрастното вещество и консултацията с лекар от Образна диагностика. Контрастното вещество като количество се определя в милилитри на килограм тегло и зависи от зоната за изледване – т.е. цената е различна.

3. Гастроентеролог в болница „Надежда“ на ул. Блага вест 3– д-р Валентина Петрова.

4. Хирургична консултация в болница „Надежда“ на ул. Блага вест 3 – д-р Деян Атанасов, д-р Емил Костадинов.

5. Консултация с медицински онколог в болница „Надежда“ на ул. Блага вест 3 – д-р Мила Петрова, д-р Радостина Генчева, д-р Георги Жбантов.

За всички останали консултации, прегледи и манипулации – моля, вижте ценоразписа.

За повече информация, моля, свържете се с кол центъра на болницата.

Болнична медицинска помощ

Код

Клинични пътеки

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 г.с. включителноз

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. на плода

5.1

Нормално раждане

5.2

Раждане чрез Цезарово сечение

6

Грижи за здраво новородено дете

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

12

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии, пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото, за новородени с тегло над 1200 грама

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – при лица над 18 години

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – при лица над 18 години

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст – за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност, само за лечение на заболявания с код I 80.2  I 82.1 – при лица над 18 години

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани при лица над 18 години

160

Нерадикално отстраняване на матката

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, без дейност по процедура с код по мкб-9км 71.71 при деца под 9-годишна възраст

164

Корекция на тазова (перинеална) статика и/ или на незадържане на урината при жената, без дейност по процедура с код по мкб-9км 70.79 при деца под 9-годишна възраст

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/ или парааортални и/ или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. тазова екзентерация

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност,при лица над 18 години

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

179

Оперативни процедури върху апендикс при лица над 9 години в условията на спешност

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома при лица над 18 години

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство при лица над 9 години в условията на спешност

182

Оперативни процедури при хернии при лица над 18 години

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация при лица над 9 години в условията на спешност

184

Конвенционална холецистектомия при лица над 9 години в условията на спешност

185

Лапароскопска холецистектомия при лица над 9 години в условията на спешност

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища при лица над 18 години

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест при лица над 18 години

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност при лица над 18 години

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции при лица над 18 години

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M 0-1 при лица над 18 години

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия при лица над 18 години

195

Оперативно лечение при остър перитонит при лица над 18 години

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси при лица над 18 години

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания при лица над 18 години

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания при лица над 18 години

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания при лица над 18 години

203

Хирургично лечение на надбъбречни заболявания при лица над 18 години

216

Спешни състояния в гръдната хирургия при лица над 18 години

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения при лица над 18 години

241.3

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени тумори и хематологични заболявания с КТ при лица над 18 години

241.5

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени тумори и хематологични заболявания с ЯМР при лица над 18 години

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Код

Амбулаторни процедури

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализното лечение и химиотерапия при лица над 18 години

5

Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

6

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания при лица над 18 години

7

Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация при злокачествени и при вродени хематологични заболявания при лица над 18 години

8

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия при леца над 18 години

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика при лица над 18 години

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт при лица над 18 години

38.1

Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО

44

Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека

Код

Клинични процедури

2

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

Със заповед на управителя на лечебното заведение всички задължително здравноосигурени лица са освободени от потребителска такса за болничен престой.

Вижте още

Ценоразпис
Начини на плащане
Частни фондове
Новини
scroll-top-custom-arrow