РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

Фонд "Инвитро“ (ЦАР)

ЦАР (Център за асистирана репродукция) е основан през 2009 г. под името Фонд за асистирана репродукция. Известен сред пациентите като фонд „Инвитро“, центърът представлява специализирана структура към Министерството на здравеопазването, която чрез медицински критерии определя пациентите, които подлежат на лечение на проблемно забременяване чрез методите за асистирана репродукция (инвитро оплождане).

badge

Всяка двойка, която отговаря на критериите за кандидатстване, може да се възползва от финансово подпомагане от страна на ЦАР на четири инвитро процедури. Преди да подадете заявление в Центъра за асистирана репродукция е необходимо да сте избрали лечебното заведение, в което желаете да бъде извършена процедурата. Ако това е „Надежда“, следва преглед при наш репродуктивен специалист, който да установи отговаряте ли на критериите за финансово подпомагане и коя е Вашата индикация.

Документите за кандидатстване се подготвят от лечебното заведение. Имайте предвид, че необходимите документи са различни за първи и пореден опит. Броят се опитите, извършени със средства от ЦАР, без самофинансираните.

 

Документите за кандидатстване се изготвят съвместно с наш координатор и след това се подават лично от пациента или чрез куриер на адрес:

 

гр. София, ПК 1431

бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 11

Център по асистирана репродукция

(сградата на Центъра по хигиена)

 

www.car-bg.org

подготовка на документи за инвитро процедура към Фонд Инвитро

01

Условия за кандидатстване и документи

Всяка жена до 43-годишна възраст, български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, която отговаря на заложените медицински критерии, заложени в Правилника за дейността на Фонд Асистирана Репродукция, може да кандидатства за финансиране.

лекар и служител на болница "Надежда" коментират старт на инвитро процедура, финансирана от Центъра по асистирана репродукция

02

Процедурата в "Надежда"

Ако Ви предстои процедура в „Надежда“, финансирана от Центъра по асистирана репродукция, е необходимо да потърсите съдействие от страна на наш координатор, за да се оформят нужните за целта документи.

Лице за контакт в „Надежда“

За допълнителна информация, както и за информация, свързана с кандидатстването за финансирани по ЦАР инвитро процедури на естествен цикъл, замразен ембриотрансфер и при фактор „Генетични заболявания“, се обръщайте към нашите координатори за ЦАР  Радостина Янкова и Николета Стеева на тел: 02/4417979 или на имейл [email protected]


Работно време с пациенти: от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.

Координатори ЦАР

Вижте още

Условия за кандидатстване и документи
Процедурата в "Надежда"
scroll-top-custom-arrow