подготовка на документи за инвитро процедура към Фонд Инвитро

РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

Условия за кандидатстване и документи

Всяка жена до 43-годишна възраст, български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, която отговаря на заложените медицински критерии, заложени в Правилника за дейността на Фонд Асистирана Репродукция, може да кандидатства за финансиране.

badge

Медицински индикации за кандидатстване:

 • Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
 • Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
 • Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
 • Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
 • Двустранна интерстициална или истмична стеноза;
 • Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност;
 • Доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

Свързан e с липса на овулация. 

 • Азооспермия (Azoospermia), при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
 • Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
  • Обем на еякулата < 1,0 ml;
  • Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
  • Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
  • Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
  • Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

При пациентки с доказано онкологично заболяване от 14 до 34 години за замразяване на яйцеклетки.

 

Не се извършва одобрение, независимо от налични медицински индикации, в следните случаи:

Подготовка на документите

Преди да подадете заявления в „Центъра за асистирана репродукция“, трябва да сте избрали лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за работа с Центъра. „Надежда Репродуктив – София“ има сключен договор с ЦАР.

 

Документите за кандидатстване се подготвят от лечебното заведение, след като Вашият лекар е потвърдил, че имате право съобразно медицинските показатели да се възползвате от финансиране на ин витро процедура от ЦАР.

 

Когато кандидатствате за финансово подпомагане от ЦАР, имайте предвид, че необходимите документи са различни за първи и пореден опит. Броят се опитите, извършени със средства от ЦАР, а не тези изобщо.

 

Документите за кандидатстване се изготвят съвместно с нашия координатор и след това се подават лично от пациента или чрез куриер на адрес:

 

гр. София, ПК 1431

бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 11

Център по асистирана репродукция

(сградата на Центъра по хигиена)

Работно време: от 8.00-12.00 13.00-17.00 ч.

Пациентите заявяват начина на получаване на заповедта за организационно и финансово подпомагане индивидуално (по електронен път или с куриер на адрес). Обръщаме Ви внимание, че адресът в заявлението трябва да бъде коректно попълнен и точен. При желание за получаване на заповедта за финансово и организационно подпомагане по електронен път е необходимо наличието на валиден електронен подпис, регистриран на същия електронен адрес, вписан в заявлението за кандидатстване.

 

ВАЖНО! Всяка заповед, одобрена от ЦАР, е валидна в рамките на 12 месеца от датата на получаването на документа от куриера или по електронен път. В този срок трябва да бъдат извършени всички процедури, които се финансират от заповедта.

 • Автобус № 83, № 11, № 60
 • Или трамвай № 11 или № 22 до спирка пазар „Красна поляна“ (втората спирка от болница „Надежда“ посока Център).
 • Прехвърляне на автобус № 72 до спирка „Военномедицинска академия“.

 

Сградата на Центъра по хигиена, където се намира Центърът за асистирана репродукция, е в съседство с ВМА, но на бул. „Акад. Иван Гешов“.

За да подготвите своите документи за кандидатстване за финансиране от Центъра за асистирана репродукция, на Ваше разположение е нашите координатори за ЦАР Радостина Янкова и Николета Стеева.

Всеки делничен ден между 9:00 и 17:00 ч. в болница „Надежда“, както и на e-mail [email protected] може да получите необходимата информация във връзка с кандидатстването за финансово подпомагане по ЦАР, както и информация през целия период на самата процедура.

Кандидатстване за първи опит

Преди да подадете заявление в Центъра за асистирана репродукция е необходимо да сте избрали лечебното заведение, в което желаете да бъде извършена процедурата.

Следва преглед при наш специалист, който да установи отговаряте ли на критериите за финансово подпомагане и коя е Вашата индикация. Според определената индикация се подготвя комплект документи, който включва:

 • Етапна епикриза – изготвя се от лечебното заведение;
 • Медицински изследвания – предоставят се от пациента, когато не са извършени в лечебното заведение;
 • Декларации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция – предоставят се от лечебното заведение;
 • Двустранни копия от личните карти на съпрузите/партньорите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис.

Пациентът предоставя необходимите медицински изследвания на нашия координатор лично или на ел. поща [email protected] в делнични дни от 9:00 ч. до 17:00ч. и скоро след това получава своя готов комплект за кандидатстване за финансово подпомагане от ЦАР.

Всички документи, предоставени от пациента, следва да бъдат в оригинал, с подпис и печат на лечебното заведение, в което са извършени.

 

Изследвания, разпечатвани от електронни справки, не се приемат.

 

Пациенти, на които са извършвани изследвания и процедури в МБАЛ „Надежда“, могат да получат своето копие от сектор „Информация“ или да го заявят на тел. 02 441 79 73.

 • Документи от извършването на един или повече ХСГ (снимка или диск), лапароскопия или лапаротомия със задължително разчитане от лекаря, който е извършил процедурите.
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.
 • Две обикновени спермограми на партньора, извършени в две различни ин витро клиники. Двата спермални анализа следва да не са по-стари от 6 месеца към датата на подаване на заявление и с повече от 30 дни разлика между извършването им. Желателно е поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 • Експертно становище от уролог-андролог;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.
 • Епикризи, удостоверяващи минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI) или ин витро опита.
 • Кръвно изследване на АМХ/ AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.
 • Епикриза от извършена оперативна интервенция и резултат от хистологично (цитологично) изследване, удостоверяващи тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS) или по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.
 • Проследяване на три менструални цикъла с ехографски разчитания и снимки;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Кандидатстване за пореден опит

Независимо от резултата и времето, по което е извършен Вашият опит, необходимите документи за поредния опит зависят от индикацията, с която сте кандидатствали първоначално.

 

В случай че във Вашето състояние или това на партньора са настъпили промени е необходимо да предоставите съответните медицински документи.

 

Според определената индикация се подготвя комплект документи, който включва:

 • Етапна епикриза – изготвя се от лечебното заведение;
 • Медицински изследвания – предоставят се от пациента, когато не са извършени в лечебното заведение;
 • Копие от заповедта за финансово подпомагане за предишния опит – предоставя се от пациента, когато не е извършен в лечебното заведение;
 • Декларация за резултат от манипулация – предоставя се от пациента, когато не е извършена в лечебното заведение;
 • Декларации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция – предоставят се от лечебното заведение;
 • Двустранни копия от личните карти на съпрузите/ партньорите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис, само в случаите, когато има преиздаване на документа.

Пациентът предоставя необходимите медицински изследвания на нашия координатор лично или на ел. поща [email protected] в делнични дни от 9:00 ч. до 17:00 ч. и скоро след това получава своя готов комплект за кандидатстване за финансово подпомагане от ЦАР.

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.
 • Експертно становище от уролог-андролог;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Кандидатстване за четвърти опит инвитро

Пациентките на „Надежда“, които имат право да се възползват от четвърти опит инвитро, финансиран от ЦАР, не трябва да са навършили 43 години към датата на подаване на заявлението. Необходимо е и представянето на актуално изследване на Анти-Мюлеров хормон със стойност не по-малка от 0,5 ng/ml.

За допълнителна информация, както и за информация, свързана с кандидатстването за финансирани по ЦАР инвитро процедури на естествен цикъл, замразен ембриотрансфер и при фактор „Генетични заболявания“, се обръщайте към нашите координатори за „Центъра за асистирана репродукция“ Радостина Янкова и Николета Стеева на тел: 02/4417979.

Работно време с пациенти: от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.

Кандидатстване за съхраняване на фертилитета при жени с онкологично заболяване

Ако сте с доказано онкологично заболяване и сте на възраст от 14 до 34 години, можете да кандидатствате за финансиране на процедура по запазване на репродуктивните възможности (замразяване на яйцеклетки) преди старта на лечението. 

Необходимо е първо да запазите час за консултация с репродуктивен специалист на „Надежда“ през кол центъра на болницата. 

Ако решите да съхраните фертилитета си, консултация с нашите репродуктивни специалисти ще бъде направена в рамките на 24 часа от Вашето обаждане.

В деня на прегледа следва да носите със себе си становище от лекуващия онколог, че няма противопоказание за извършване на процедурата,  всички налични епикризи и изследвания, които потвърждават онкологичното заболяване, както и копие на личната си карта.

Необходимо е при подаване на документите за кандидатстване да представите и актуално изследване на Анти-Мюлеров хормон със стойност не по-малка от 0,5 ng/ml.

За допълнителна информация се обръщайте към нашите координатори за „Центъра за асистирана репродукция“ Радостина Янкова и Николета Стеева на тел: 02/4417979.

Работно време с пациенти: от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.

Вижте още

Държавен фонд за асистирана репродукция
Процедурата в "Надежда"

Още по темата

scroll-top-custom-arrow