РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

Донори на яйцеклетки и сперматозоиди

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди е доброволен, алтруистичен, безвъзмезден, анонимен акт, чрез който жени и мъже, донори на репродуктивен материал, помагат на хора с репродуктивни проблеми да сбъднат своята мечта за дете.

badge

Всички, които желаят да дарят яйцеклетки или сперматозоиди, трябва да отговарят на определени изисквания, за да станат дарители. Тези изисквания са заложени в Закона за здравето. Дейността се контролира от ИА „Медицински надзор“.

Донори на яйцеклетки

  • Жените, които желаят да дарят яйцеклетки, трябва да са пълнолетни, да не са поставени под запрещение и да имат поне едно живородено дете.

  • Жените донори на репродуктивен материал трябва да бъдат физически и психически здрави, без данни за наследствени генетични заболявания. Преди да стартира процедура по даряване на всяка жена, изразила желание да стане донор, се правят пълен набор изследвания съобразно българското законодателство. В болница „Надежда” на бъдещите донори задължително се правят и генетични изследвания, като по преценка на лекаря могат да бъдат назначени допълнителни консултации с различни специалисти. На базата на резултатите от медицинските изследвания лекарска комисия от болницата дава становище дали жената може да пристъпи към акта на даряване на репродуктивен материал.

Донорите на яйцеклетки могат да даряват до общо пет (5) реализирани бременности, като в това число се включват и собствените (родени от жената донор) деца. Информацията за реализираните бременности се следи от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Всеки потенциален донор се проверява по служебен път за предходни дарявания в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

Всеки дарителски акт се регистрира задължително в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като всяка яйцеклетка получава служебен идентификационен номер, под който се завежда в регистрите на агенцията.

При неродственото донорство жените, получили донорска яйцеклетка, нямат информация за самоличността на дарителката на тази яйцеклетка. Донорът от своя страна също няма право да получи информация кой е реципиентът на неговия репродуктивен материал.

Донорството е анонимно и безвъзмездно по закон. Всички изследвания, прегледи на донорите са безплатни, разходите за времето на процедурата се компенсират.

Преди началото на донорския акт всеки кандидат-донор се запознава подробно с етапите и същността на предстоящата процедура и подписва подробно информирано съгласие за това. Задължително изискване е жената да е изразила своята воля за даряване на репродуктивен материал пред нотариус.

Процедурата отнема от 9 до 13 дни и представлява стимулация под стриктен медицински контрол с приложението на ниски дози хормонални препарати. Яйцеклетките се извличат чрез пункция на яйчниците – процедура с продължителност 5-10 минути, под краткотрайна венозна анестезия. След пункцията жената донор остава в клиниката няколко часа, през които състоянието ѝ се проследява. С това процедурата по даряването завършва.

Донори на сперматозоиди

  • Потенциалният донор на сперматозоиди се подбира на базата на неговото здравословно състояние, възраст и медицинска история.

  • Изисква се донорите мъже на репродуктивен материал да са пълнолетни лица и да не са поставени под запрещение;

  • Да не страдат от наследствени хронични заболявания, да са психически и физически здрави, с нормални спермални показатели;

  • На всеки мъж, подходящ за донор на репродуктивен материал, задължително се прави изследване за ХИВ, Сифилис, Хепатит В и С; Трихомони, Уреоплазма, Микоплазма. Прави се репродуктивен скрининг, ДНК-тест за фрагментации.

Процедурата по даряване стартира след подписване на декларация – информирано съгласие за донорство на сперматозоиди.

Репродуктивнят матерал се събира с отделяне на семенна течност, няколко пъти. Дареният репродуктивен материал се поставя под карантина за срок от 6 месеца, за да се елиминира риск от предаване на инфекции.

Преди освобождаването на пробата и нейното използване донорът отново посещава клиниката за повторни пълни изследвания (вирусологични и микробиологични).

Има ограничения в броя на извършените дарявания – донорите на сперматозоиди могат да даряват до общо 5 реализирани бременности (включително и собствени деца). Информацията за това колко пъти едно лице е било донор на репродуктивен материал се получава от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, където всеки дарителски акт се регистрира задължително.

Донорството е анонимно и безвъзмездно по закон. Всички изследвания, прегледи на донорите са безплатни, разходите за времето на процедурата се компенсират.

За донорството на репродуктивен материал

По смисъла на закона, детето, което може да се роди вследствие на ин витро процедура с донорска яйцеклетка или донорски сперматозоиди е дете на семейството, приело донорския материал. Донорът – жена или донорът – мъж не носи никаква законова отговорност и няма право на претенции относно успеха на процедурата, и реализираната бременност вследствие на дарителският акт.

Не се допуска „селекция“ на донори на репродуктивен материал.

  • Включването на донори в програмата на болница „Надежда“ не се извършва по външни физически показатели, социален статус, етническа, верска принадлежност или друг признак, който дискриминира или уронва човешкото достойнство.
  • За нас, екипът на „Надежда“, водещ критерий за включване на жена или мъж в донорската ни програма е мотивът, който стои зад донорския акт. Хората, които пристъпват към даряване на репродуктивен материал, трябва да осъзнават това като жест на взаимопомощ и съпричастност към семействата, борещи се за свое дете.
  • Наред със законовите изисквания за даряване на репродуктивен материал, ние твърдо отстояваме етичните измерения на донорския акт.

За да гарантира прозрачността и етичните принципи на донорството, МБАЛ „Надежда“ си партнира с фондация „Майки за донорството“. Координаторите на организацията оказват пълно съдействие на донорите в МБАЛ „Надежда“ и по време на цялата процедура имат възможност да бъдат до тях, спазвайки всички законови изисквания, свързани с дарителския акт.

Отговорността към здравето на донорите преди, по време и непосредствено след дарителската процедура е наша приоритетна задача. Към процедурата за даряване на репродуктивен материал се пристъпва само ако тя не представлява опасност за здравето на донора и реципиента на репродуктивен материал.

Над 250 000 са двойките в България, които имат репродуктивни проблеми. Немалък процент от тях се нуждаят от донорство на репродуктивен материал, за да станат родители.

Много достойни жени и мъже откликват на тази болка и анонимно, безвъзмездно, със сърце и любов даряват частица от себе си в името на новия живот и щастието от сбъднатото родителство. Подкрепа в тази благородна мисия е екипът на фондация „Майки за донорството“. Всеки, който желае да стане донор на репродуктивен материал, може да получи съдействие и пълноценна, изчерпателна информация за донорския акт от координаторите на фондацията.

Повече за дейността на „Майки за донорството“ може да намерите на сайта на фондацията: www.maikizadonorstvo.com

Вижте още

Донорска програма "Надежда"
Реципиенти
scroll-top-custom-arrow