ембрион

репродуктивна медицина

Договор за съхранение/ унищожаване на ембриони

Ако Ви предстои замразяване на ембриони, ще подпишете договор за криоконсервиране и съхранение на ембриони, в който се уточняват всички условия по замразяване и периодът на съхранение на част или целия годен генетичен материал, правата и задълженията на страните, начините на плащане и прекратяване на договора. 

badge

Ако ви предстои замразяване на ембриони, ще подпишете договор за криоконсервиране и съхранение на яйцеклетки, в който се уточняват всички условия по замразяване и периодът на съхранение на част или целия годен генетичен материал, правата и задълженията на страните, начините на плащане и прекратяване на договора. След изтичане на срока на договора при желание от Ваша страна той може да бъде удължен с подписване на анекс. При необходимост от съдействие и допълнителна информация, моля свържете се с наш служител на тел. 0887 701 927.

 

ВАЖНО!

Съгласно НАРЕДБА № Н-2 от 12 юли 2023 г. за дейности по асистирана репродукция на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Чл. 71. Основателни причини за изтегляне и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са:

 

1. писмено удостовереното желание на пациентите;

 

2. изтичането на максималния срок за съхранение, който е заявен от пациентите при подписването на декларацията за информирано съгласие преди криоконсервация;

 

3. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на бактериална или микотична инфекция;

 

4. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на трансмисивно заболяване (HIV, хепатит B и C, сифилис и др.);

 

5. изтичането на повече от 6 месеца след заявения срок за съхранение при непотърсени сперматозоиди, яйцеклетки или зиготи;

 

6. смъртта на съпруга/партньора независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на сперматозоиди или зиготи, освен в случаите по т. 5.9 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1;

 

7. смъртта на съпругата/партньорката независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на овоцити или зиготи;

 

8. установяването на заболяване у анонимен дарител, което може да се предава на потомството или реципиента;

 

9. невъзможността за сигурно идентифициране донорите или проследяване на пътя на генетичния материал поради неправилно или липсващо етикетиране или объркване през време на обработката.

Вижте още

Подготовка
Стимулация
Пункция
Ембриотрансфер и тест за бременност

Още по темата

scroll-top-custom-arrow