РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

Научно-изследователски център на „Надежда“

Сред основните му дейности са участията в научни проекти и изследвания в областта на репродуктивната медицина, генетиката, имунологията, микробиологията и онкологията.

badge

Научно-изследователският център е част от структурата на Медицински център „Надежда Репродуктив – София“, но си сътрудничи по различни проекти и е в пряка колаборация с всички отделения на МБАЛ „Надежда” (вкл. Ембриологична лаборатория, Андрологична лаборатория, Клинична лаборатория, Генетична лаборатория, Имунологична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Вирусологична лаборатория, клиниката по Медицинска онкология и др.), както и с научни лаборатории, позиционирани в София Тех Парк, Медицински университет – София, Биологически факултет на СУ „Климент Охридски”, Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив и други.

 

Ръководител на центъра е Димитър Първанов, PhD.

Научно-изследователският център си партнира и с изследователи и научно-изследователски екипи от други държави:

Научно-изследователска дейност

 • Участия в научни проекти и изследвания в областта на репродуктивната медицина, генетиката, имунологията, микробиологията и онкологията;
 • Разработване и въвеждане на нови методи за диагностика и селекция на гамети и ембриони;
 • Разработване, прилагане и оценка на диагностични процедури за определяне на имплантационния прозорец на жената, рецептивността на матката, рискове за неуспешна имплантация и аборт.
 • Подобряване на условията за култивиране на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони. Разработка на техники за инвитро лечение на гамети и ембриони и оптимизиране на условията за оплождане на яйцеклетките и имплантацията на ембриона;
 • Статистически анализ на данни, получени от различните звена на болницата, с цел подобряване на успеваемостта на прилаганите методи, медицински процедури, протоколи на лечение и др.;
 • Участия в международни конгреси и публикуване на резултати от проведените изследвания.
 • Участия на международни конгреси (като презентатори или с постери)
 • EHSRE Annual Meeting;
 • ASRM Scientific congress; 
 • FRM (Annual Conference of the Foundation of Reproductive Medicine); 
 • WCRPL (World Congress on Recurrent Pregnancy Loss).

Румяна Ганева

Завършила висшето си образование в Биологически факултет на СУ „Климент охридски” 2016г.  Работи в научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда” от 2013г. Основни интереси са в областта на репродуктивната имунология и андрология.

 

Мария Ханджийска

Завършила  висшето си образование специалност „Биология” в Биологически факултетна СУ„Климент охридски” 2021г. Работи в научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда” от 2020г. Основни интереси са в областта на андрологията и репродуктивната биология. 

 

Нина Видолова

Завършила висшето си образование в Медицински Университет – София 2002г. Работи в научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда” от 2015г. Основни интереси са в областта на хистологията и клетъчни лекарства. 

 

Димитър Първанов

Завършил висшето си образование в Биологически факултет на СУ „Климент охридски” 2004г. Защитил докторска дисертация през 2009г. Работи в научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда” от 2013г. Основни интереси са в областта на репродуктивната медицина и биостатистиката.

Биолози

Лаборанти

Вижте още

Научна дейност
Съхранение на репродуктивните възможности

Още по темата

scroll-top-custom-arrow