репродуктивна медицина

Специализирани изследвания при жената

Специализираните изследвания при жената включват „цветна снимка“ (хистеросалпингография); прилагане на методи от областта на репродуктивната хирургия – лапароскопия, хистероскопия, офис хистероскопия, лазерна офис хистероскопия;  генетични и имунологични тестове; високоспециализирани изследвания на маточната лигавица – ИМПО, имунологична биопсия, микробиологична биопсия.

badge

Образни изследвания

Хистеросалпингография (цветна снимка)

Изследването се извършва в  кабинет „Рентгенографии“, който се намира в Централното фоайе на болницата и от екип, състоящ се от акушер-гинеколог, рентгенолог и анестезиолог (ако се използва упойка). След предварителна подготовка на пациентката (саниране на влагалището) и поставяне на спекулум, посредством тънък метален катетър през цервикалния канал се впръсква контрастно вещество.То преминава през маточната кухина, навлиза във фалопиевите тръби и ако те са проходими, се излива в коремната кухина, където се абсорбира по естествен път от тялото. Ако тръбите са запушени, контрастната материя не преминава свободно през тях. След вливането на веществото се правят няколко последователни рентгенови снимки, които показват в динамика изпълването на маточната кухина и фалопиевите тръби.

Проходимите маточни тръби са необходимо условие за естествената среща между яйцеклетката и сперматозоида и за да бъде осъществено оплождането.

Когато тръбите са запушени, този процес е възпрепятстван и очакваното забременяване не настъпва.

Цветната снимка може да ни даде информация и за наличие на миоми, полипи, сраствания, които биха могли да попречат на имплантацията на ембриона и успешното износване на бременността.

ХСГ се прави в първите чисти дни (без кървене) от месечния цикъл на жената, преди да настъпи овулация (до десети ден от цикъла).

ВАЖНО! За първи ден на месечния цикъл се смята денят с ясно изразено кървене.

Записването на час за цветна снимка става през кол центъра на болницата в първите дни на менструацията Ви. Уведомете служителя, който ще запази часа, ако желаете при изследването да Ви бъде приложена и упойка. 

Предварително ще бъдете информирана от Вашия лекар за изследванията, които трябва да направите, и документите (информирано съгласие, анестезиологичен лист и други), които трябва да попълните.

 • ако сте бременна;
 • ако е установена активна влагалищна инфекция, тазово-възпалителна болест;
 • по време на менструално кървене;
 • при алергия към йод-контрастни материи.

Възможно е да имате болки, подобни на тези в първите дни от месечния цикъл, като интензитетът им е строго индивидуален. В повечето случаи препоръчваме използването на болкоуспокояващи медикаменти, които ще Ви бъдат назначени от Вашия лекар.

В зависимост от индивидуалния праг на чувствителност изследването може да се проведе и под краткотрайна венозна анестезия. В деня, определен за извършването на цветната снимка с упойка, трябва да дойдете в болницата „гладна и жадна“, т.e. да не сте приемали течности и храна.

Изследването е с продължителност около 15 минути, като жената остава в кабинета след процедурата за около още 10 минути (ако изследването е било с упойка).

ВАЖНО! Имайте предвид, че преди изследването пикочният Ви мехур е  необходимо да бъде изпразнен.

Резултатите се коментират от Вашия акушер-гинеколог при последващ преглед, за който предварително трябва да запишете час.

Възможно е да получите коментар още в същия ден, ако предварително сте записали час за това.

Възможно е след процедурата да имате леко кървене, но ако имате болки или кървенето се засили, е необходимо да посетите Дежурния кабинет на болница „Надежда“.

Репродуктивна хирургия

01

Лапароскопия

Лапароскопията е ендоскопски оперативен метод, при който през малък разрез в коремната стена се въвежда тънка няколко милиметра тръба, на върха на която е монтирана миниатюрна камера (лапароскоп), за да се направи оглед на коремната кухина. Това е процедура, която позволява на гинеколога да диагностицира и лекува редица заболявания и състояния на матката, яйчниците, маточните тръби, дебелото черво и най-горната част от шийката.

02

Хистероскопия

Хистероскопията се прилага с диагностична цел или като хирургичен метод за лечение на определени състояния. Представлява детайлен оглед на вътрешността на матката с помощта на оптичен телескоп, наречен хистероскоп.

Д-р Георги Стаменов извъшва офис хистероскопия в болница "Надежда"

03

Офис хистероскопия

Офис хистероскопията е минимално инвазивна процедура, при която в амбулаторни условия и без анестезия чрез мини камера се оглежда гениталният тракт на жената –влагалище, маточна шийка, цервикален канал, маточна кухина.

Д-р Георги Стаменов извъшва лазерна офис хистероскопия в болница "Надежда"

04

Лазерна офис хистероскопия

В болница „Надежда“ се прилага и т.нар. лазерна офис хистероскопия. Това е минимално инвазивна процедурa, при която се използва диоден лазер за оперативно лечение на полипи и миоми. Процедурата се осъществява в амбулаторни условия без използването на обща анестезия.

Генетични изследвания

За всяко генетично изследване, съгласно действащия в България Стандарт по Медицинска генетика, пациентите подписват информирано съгласие. Пациентите могат да си направят при нас следните изследвания:

При търсене на генетичните причини за инфертилитет кариотипирането е златен стандарт.

Кога е препоръчително извършването на изследването:

 

При пациенти с репродуктивни нарушения:

 • липса на бременност след насочени опити в продължение на една година
 • инфертилитет с неясен произход
 • раждане на дете с малформативен синдром
 • мъртво раждане
 • азооспермия, тежка олигоастенотератозооспермия, аменорея, ранна менопауза;
 • хромозомна аберация, установена при пренатална диагностика
 • доказано фамилно хромозомно преустройство при родственици.

При пациенти с нарушения в развитието:

 • множествени вродени аномалии
 • клинични данни за хромозомна болест
 • аномалии в растежа, половата диференциация и развитието;
 • интелектуален дефицит и поведенчески аномалии.

Тeстът за носителство на чуплива Х-хромозома е силно препоръчителен при жени с олигоаменорея вследствие на първична овариална дисфункция (вкл. и преждевременна яйчникова недостатъчност). Друга индикация е слаб отговор при овариална стимулация. При установяване на премутация се препоръчва генетична консултация, тъй като съществува риск за раждане на момчета с интелектуален дефицит. В тези случаи е уместно да се обсъди провеждането на предимплантационен генетичен тест за синдрома на чупливата Х хромозома.

Изследването е препоръчително да се провежда при жени с лична анамнеза за инсулти, инфаркти, белодробен тромбемболизъм, венозни тромбози, аборт(и) във втори триместър, мъртво раждане или с роднини от I-ва степен на родство (братя, сестри, родители) с такава анамнеза или доказана клинично значима генетична тромбофилия.

Тромбофилиите водят до увеличена склонност към съсирване на кръвта.Те могат да се дължат както на генетични, така и на негенетични причини (напр. имунологични отклонения). Около 40% от венозните и артериалните тромбози имат наследствен характер, но като цяло тромбофилиите са комплексни мултифакторни заболявания, а не резултат от единична генна аномалия.

Най-често изследваните генни варианти при жени с инфертилитет са FV (фактор V Лайден мутация 1691G>A), FII (фактор II протромбин – мутация G20210A), PAI-1 (инхибитор на тъканния плазминогенен активатор 1 – 5G/4G вариант), MTHFR (метилен-тетрахидрофолат-редуктаза – 677C>T и 1298A>C варианти). Тези варианти се изследват рутинно в Генетичната лаборатория на МБАЛ „Надежда“.

За анализа е необходима венозна кръв, препоръчително е половин/един час след нахранване, като резултатите стават готови в рамките 1-2 седмици.

Имунологични изследвания

Имунологичните изследвания се назначават при невъзможност за забременяване, повтарящи се спонтанни аборти и усложнения на бременността след консултация с клиничен имунолог.

При невъзможност за забременяване и при пациентки с повтарящи се спонтанни аборти имунологичните изследвания включват както кръвни показатели, така и показатели в ендометриума. След настъпване на бременност мониторингът на имунните показатели се извършва в перифернокръвни проби.

Изследвания за показатели на клетъчния и хуморалния имунитет, показатели на тъканна съвместимост, ендометриални имплантационни показатели и други.

Невъзможността за забременяване често се дължи на проблеми, които водят до отхвърляне на ембриона, често още преди бременността да може да се установи дори с най-чувствителните тестове.

Съществуват различни автоимунни нарушения, които могат да доведат до повтарящи се спонтанни аборти или невъзможност за имплантация: антифосфолипидни антитела, антитиреоидни антитела, антинуклеарни антитела.

Съществуват две възможни причини за алоимунен отговор, водещ до преждевременната загуба на плода – или имунната система не разпознава бременността, или жената развива абнормален имунен отговор към бременността.

Биопсии

1. ИМПО

Това е иновативен диагностичен метод, разработен в болница „Надежда”, за определяне на имплантационния прозорец. Той се базира на микроскопско изследване на морфологията на тъканта и наличието на специфични белтъци.

Целта е да се определи кога е най-подходящият момент за ембриотрансфер и дали има риск от усложнения (неуспешна имплантация, аборт). В случай че се диагностицира повишен риск от усложнения, се предвижда и адекватно лечение преди процедурата по трансфериране на ембриона.

Това е специфичен момент от менструалния цикъл на жената, по време на който матката е морфологично и физиологично подготвена за имплантация на ембриона. Обикновено този период продължава между 2 и 4 дни, като появата му и продължителността варира при всяка жена. Когато се прави трансфер на ембриона, е важно да се съобразим с индивидуалните особености в имплантационния прозорец на всяка жена. Това гарантира по-висок шанс за успешна бременност.

Целта е да се определи кога е най-подходящият момент за ембриотрансфер и дали има риск от усложнения (неуспешна имплантация, аборт). В случай че се диагностицира повишен риск от усложнения, се предвижда и адекватно лечение преди процедурата по трансфериране на ембриона.

При многократно повтарящи се неуспехи, както и при случаи, при които има нарушения в менструалния цикъл. В допълнение този метод се използва и при прилагането на определени лечения, които могат да доведат до промяна в стандартно очаквания имплантационен прозорец.

Взима се биопсия от маточната лигавица в определен ден от месечния цикъл, в средата на лутеална фаза, когато се очаква да бъде имплантационният прозорец. 

Ендометриалната биопсия се взима стандартно 5 дни след започване на приема на прогестерон при цикъл с хормонзаместваща терапия или 7 дни след пика на лутеинизиращия хормон при спонтанен цикъл.

Следва обработка на материала и имунохистохимично оцветяване на срези от тъканта, микроскопски наблюдения,описване на резултатите и изпращането им на лекуващия лекар.

Стандартният срок за получаването на резултата е 2 седмици от вземане на биопсията. Има възможност за заявка и за провеждане на експресна обработка и анализ, които траят само 1 седмица.

На база на получените резултати лекуващият лекар може да определи точно в кой ден да бъде направен ембриотрансферът, така че да бъде улучен имплантационният прозорец на пациентката и да се повишат шансовете за успешна бременност. В допълнение се получава информация дали е необходимо допълнително лечение или промяна в хормоналната терапия преди да се пристъпи към ембриотрансфер.

Досега след разработването си и периода на апробиране този диагностичен метод за оценка е използван при повече от 3000 пациентки. Периодично се правят нови изследвания и подобрения, благодарение на които успеваемостта на ембриотрансферите след съобразената оценка се е повишила значително с над 15 % в сравнение с пациентки без такава оценка.

Методът на оценка е разработен в болница „Надежда” и формата на представяне на резултатите е съобразена със спецификата на работа в нашата болница.

Информацията може да бъде неправилно интерпретирана от специалисти от други болници. Изключение правят нашите партньори от МЦ „Свети Иван Рилски” – Шумен и МЦ „Свети Иван Рилски” – Тутракан, които имат необходимите инструкции и познания за това.

2. Имунологична биопсия

Имунологичната биопсия е изследване на маточната лигавица, което се извършва при съмнение за отклонения в имунологичните показатели на ендометриума, водещи до липса на имплантация на ембриона. 

Подготовката за изследването се състои в проследяване, което Вашият репродуктивен специалист ще прецени дали да бъде на спонтанен цикъл или на хормонозаместителна терапия, вземайки предвид спецификите на конкретния случай. 

Информация за това в кой ден ще бъде извършена манипулацията ще получите от лекуващия Ви лекар, както и какви хормонални изследвания е необходимо да бъдат направени непосредствено преди биопсията.  

Усещането, което е възможно да изпитате по време на биопсията, наподобява по-болезнена менструация и трае броени секунди, поради което обикновено не се налага обезболяване. В определени случаи и по преценка на лекуващия лекар е възможно манипулацията да бъде извършена и под краткотрайна венозна анестезия.

ВАЖНО! Препоръчително е по време на изследването пикочният Ви мехур да бъде пълен.

След биопсията е възможно да имате оскъдно кървене, което може да продължи няколко дни. Ако се появи по-силна болка или кървенето стане по-обилно е препроъ/ително да посетите дежурния кабинет на ниво – 1 в болницата за преглед и консултация. 

Резултатите от имунологичната биопсия се изработват за 3-4 дни.

3. Микробиологична биопсия

Микробиологичната биопсия е изследване на маточната лигавица, което се извършва при съмнение за възпалителен процес в матката. Основание за изследването могат да бъдат данни за ендометрит, установен при оглед на матката по време на хистероскопия, както и 

резултатите от ИМПО и/или имунологична биопсия. За разлика от другите видове биопсии на маточната лигавица, при микробиологичната биопсия не е от значение в кой ден от цикъла се взима материал за изследването.

Усещането е като при по-болезнена менструация, но е бързопреходно и не налага обезболяване.

Възможно е през следващите дни да имате оскъдно кървене и да изпитвате лек дискомфорт. Ако интензитетът на болката се увеличи и/или кървенето стане по-обилно, е необходимо да се насочите за преглед и консултация към Дежурния кабинет на болницата на ниво – 1.

Резултатите се изработват за 3-4 дни.

4. Вирусологична биопсия

Вирусологичната биопсия се състои във взимане на материал от маточната лигавица за извършване на PCR-изследвания, които целят да докажат наличие на бактерии или вътреклетъчни паразити в ендометриума, водещи до възпаление и възпрепятстващи имплантацията на ембриона. Сред тези патогени са уреаплазма, микоплазма, хламидии, трихомони, гарднерела, херпес. 

И при вирусологичната биопсия, както и при микробиологичната биопсия, не е от значение в кой ден от цикъла се взима материал за изследването.

Усещането е като при по-болезнена менструация, но е бързопреходно и не налага обезболяване.

Възможно е през следващите дни да имате оскъдно кървене и да изпитвате лек дискомфорт. Ако интензитетът на болката се увеличи и/или кървенето стане по-обилно, е необходимо да се насочите за преглед и консултация към Дежурния кабинет на болницата на ниво – 1.

Резултатите се изработват за 3-4 дни.

Вижте още

Специализирани изследвания при мъжа
Специализирани процедури
Генетична лаборатория
Имунологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow