специалист изследва клетки под микроскоп

репродуктивна медицина

Специализирани изследвания при мъжа

Специализираните изследвания при мъжа включват спермограма – обикновена и с морфология по стриктните критерии на Крюгер, SDI-тест, HALO-тест, тест за виталност, антиоксидантен тест, тест за наличие на антиспермални антитела, тест за левкоцити. Репродуктивният Ви специалист може да препоръча да бъдат извършени и генетични изследвания или консултации с уролог андролог.

badge

Изследвания на еякулат

биолог работи над спермограма в болница "Надежда"

01

Спермограма

Спермограмата обикновено е първото изследване, което се назначава, за да се установи дали причината за инфертилитет в двойката е при мъжа. При повече от една трета от двойките със стерилитет като причина за невъзможност за постигане на бременност се установява мъжки фактор.

биолог извършва SDI-тест в Андрологичната лаборатория на болница "Надежда"

02

SDI-тест (sperm DNA integrity)

Качеството на ДНК на сперматозоидите е от съществено значение за оплождането и правилното развитие на ембрионите.

биолог в Андрологична лаборатория извършва HALO-тест

03

HALO-тест

По своята същност този тест е аналогичен с SDI теста. Изразява структурната цялост на хроматина в сперматозоидите в %. 

биолог извършва изследвания в Андрологична лаборатория

04

Тест за виталност

Тестът се състои в оцветяване на сперматозоидите, за да се види какъв процент от тях са живи (това се налага, ако няма никакви подвижни сперматозоиди или % на неподвижните сперматозоиди е > от 72%).

биолог извършва специализирани изследвания в Андрологичната лаборатория на болница "Надежда"

05

Антиоксидантен тест

Дори при нормални спермални показатели в случай на неясен стерилитет причината може да се окаже неустановен до момента оксидативен стрес.

биолог от Андрологична лаборатория на болница "Надежда" извършва подготовка на сперматозоиди за инвитро процедура

06

Тест за наличие на антиспермални антитела

Приблизително 5-7 % от мъжете с фертилни проблеми образуват антитела спрямо собствените си сперматозоиди.

биолог извършва изследване на сперматозоиди в Андрологична лаборатория на болница "Надежда"

07

Изследване на еякулата за наличие на левкоцити

Присъствието на левкоцити (над 1 млн.) в спермата е сигнал за тревога – възпалителен процес на гениталния тракт (възпаление на епидидима, тестиса, простатната жлеза, варикоцеле), бактериална инфекция и др. Левкоцитоспермията се свързва с увеличение на броя на незрелите сперматозоиди, увеличени нива на ДНК-увреждания и последващ неуспех при оплождането. При наличие на отклонения в спермограмата се налага да се проведат допълнителни тестове – хормонални изследвания, биопсия и др.

Генетични изследвания

При търсене на генетичните причини за инфертилитет кариотипирането е златен стандарт.

Кога е препоръчително извършването на изследването:

При пациенти с репродуктивни нарушения:

 • липса на бременност след насочени опити в продължение на една година
 • инфертилитет с неясен произход
 • раждане на дете с малформативен синдром
 • мъртво раждане
 • азооспермия, тежка олигоастенотератозооспермия, аменорея, ранна менопауза;
 • хромозомна аберация, установена при пренатална диагностика
 • доказано фамилно хромозомно преустройство при родственици.

При пациенти с нарушения в развитието:

 • множествени вродени аномалии
 • клинични данни за хромозомна болест
 • аномалии в растежа, половата диференциация и развитието;
 • интелектуален дефицит и поведенчески аномалии.

Препоръчва се при мъже с необструктивна азооспермия и тежка олигоастенотератозооспермия, независимо от наличието на други тестикуларни увреди. Този анализ е показан при концентрация на сперматозоидите под 10 млн/мл.

Микроделециите (субмикроспопични загуби на генетичен материал) в дългото рамо на Y-хромозомата (мъжката полова хромозома) са честа генетична причина за инфертилитет при мъжете и са специфично свързани с нарушаване на сперматогенезата. Особен интерес представляват AZF-регионите (azoospermia factor region), ъсъдржащи гени с ключово значение за развитието и зреенето на сперматозоидите.

Кога е препоръчително извършването на изследването?

 • Извършването на ДНК-анализ за Y-микроделеции е препоръчително при тежки отклонения в спермограмата – микроделеции се откриват при 10-15% от мъжете с азооспермия (липса на сперматозоиди в семенната течност), когато тя не се дължи на обструктивни аномалии на семепроводите, и при 5-10% от мъжете с тежка олигозооспермия.
 • Изследването за Y-микроделеции носи допълнителна полза при прилагането на асистираните репродуктивни техники:
 • Наличието на Y-микроделеции определя неуспех на терапевтичните схеми, провеждани с цел подобряване параметрите на спремограмата.
 • При мъжете с азооспермия установяването на Y-микроделеции има значение за успеваемостта при техниките за добиване на сперматозоиди от тестисите (ТЕSE, MESA, PESA).
 • Тези микроделеции винагисе предават на синовете, но невинаги степента на увреждането на сперматогенезата при тях е същата и параметрите на спермограмата се влошават с напредването на възрастта. При установени Y-микроделеции бъдещите синове могат по-успешно да планират репродукцията си, като замразят сперматозоиди в момент, когато параметрите на спермограмата са максимално добри.

За извършване на ДНК-анализ за Y-микроделеции се взима венозна кръв, като е желателно да не бъде на гладно.  Резултатите се изготвят в рамките на 1-2 седмици.

 

Скринингът за мутации в CFTR-гена е силно препоръчителен при инфертилни мъже с едностранна или двустранна липса на семепровода. При установяване на мутация в единия партньор, трябва да се направи ДНК-анализ и на другия, за да се определи рискът за раждане на болни деца.

Вижте още

Специализирани изследвания при жената
Специализирани процедури
Генетична лаборатория
Андрологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow