репродуктивна медицина

Специализирани изследвания при мъжа

Специализираните изследвания при мъжа включват спермограма – обикновена и с морфология по стриктните критерии на Крюгер, SDI-тест, HALO-тест, тест за виталност, антиоксидантен тест, тест за наличие на антиспермални антитела, тест за левкоцити. Репродуктивният Ви специалист може да препоръча да бъдат извършени и генетични изследвания или консултации с уролог андролог.

badge

Изследвания на еякулат

01

Спермограма

Спермограмата обикновено е първото изследване, което се назначава, за да се установи дали причината за инфертилитет в двойката е при мъжа. При повече от една трета от двойките със стерилитет като причина за невъзможност за постигане на бременност се установява мъжки фактор.

02

SDI-тест (sperm DNA integrity)

Качеството на ДНК на сперматозоидите е от съществено значение за оплождането и правилното развитие на ембрионите.

03

HALO-тест

По своята същност този тест е аналогичен с SDI теста. Изразява структурната цялост на хроматина в сперматозоидите в %. 

04

Тест за виталност

Тестът се състои в оцветяване на сперматозоидите, за да се види какъв процент от тях са живи (това се налага, ако няма никакви подвижни сперматозоиди или % на неподвижните сперматозоиди е > от 72%).

05

Антиоксидантен тест

Дори при нормални спермални показатели в случай на неясен стерилитет причината може да се окаже неустановен до момента оксидативен стрес.

06

Тест за наличие на антиспермални антитела

Приблизително 5-7 % от мъжете с фертилни проблеми образуват антитела спрямо собствените си сперматозоиди.

07

Изследване на еякулата за наличие на левкоцити

Присъствието на левкоцити (над 1 млн.) в спермата е сигнал за тревога – възпалителен процес на гениталния тракт (възпаление на епидидима, тестиса, простатната жлеза, варикоцеле), бактериална инфекция и др. Левкоцитоспермията се свързва с увеличение на броя на незрелите сперматозоиди, увеличени нива на ДНК-увреждания и последващ неуспех при оплождането. При наличие на отклонения в спермограмата се налага да се проведат допълнителни тестове – хормонални изследвания, биопсия и др.

Генетични изследвания

При търсене на генетичните причини за инфертилитет кариотипирането е златен стандарт.

Кога е препоръчително извършването на изследването:

При пациенти с репродуктивни нарушения:

 • липса на бременност след насочени опити в продължение на една година
 • инфертилитет с неясен произход
 • раждане на дете с малформативен синдром
 • мъртво раждане
 • азооспермия, тежка олигоастенотератозооспермия, аменорея, ранна менопауза;
 • хромозомна аберация, установена при пренатална диагностика
 • доказано фамилно хромозомно преустройство при родственици.

При пациенти с нарушения в развитието:

 • множествени вродени аномалии
 • клинични данни за хромозомна болест
 • аномалии в растежа, половата диференциация и развитието;
 • интелектуален дефицит и поведенчески аномалии.

Препоръчва се при мъже с необструктивна азооспермия и тежка олигоастенотератозооспермия, независимо от наличието на други тестикуларни увреди. Този анализ е показан при концентрация на сперматозоидите под 10 млн/мл.

Микроделециите (субмикроспопични загуби на генетичен материал) в дългото рамо на Y-хромозомата (мъжката полова хромозома) са честа генетична причина за инфертилитет при мъжете и са специфично свързани с нарушаване на сперматогенезата. Особен интерес представляват AZF-регионите (azoospermia factor region), ъсъдржащи гени с ключово значение за развитието и зреенето на сперматозоидите.

Кога е препоръчително извършването на изследването?

 • Извършването на ДНК-анализ за Y-микроделеции е препоръчително при тежки отклонения в спермограмата – микроделеции се откриват при 10-15% от мъжете с азооспермия (липса на сперматозоиди в семенната течност), когато тя не се дължи на обструктивни аномалии на семепроводите, и при 5-10% от мъжете с тежка олигозооспермия.
 • Изследването за Y-микроделеции носи допълнителна полза при прилагането на асистираните репродуктивни техники:
 • Наличието на Y-микроделеции определя неуспех на терапевтичните схеми, провеждани с цел подобряване параметрите на спремограмата.
 • При мъжете с азооспермия установяването на Y-микроделеции има значение за успеваемостта при техниките за добиване на сперматозоиди от тестисите (ТЕSE, MESA, PESA).
 • Тези микроделеции винагисе предават на синовете, но невинаги степента на увреждането на сперматогенезата при тях е същата и параметрите на спермограмата се влошават с напредването на възрастта. При установени Y-микроделеции бъдещите синове могат по-успешно да планират репродукцията си, като замразят сперматозоиди в момент, когато параметрите на спермограмата са максимално добри.

За извършване на ДНК-анализ за Y-микроделеции се взима венозна кръв, като е желателно да не бъде на гладно.  Резултатите се изготвят в рамките на 1-2 седмици.

 

Скринингът за мутации в CFTR-гена е силно препоръчителен при инфертилни мъже с едностранна или двустранна липса на семепровода. При установяване на мутация в единия партньор, трябва да се направи ДНК-анализ и на другия, за да се определи рискът за раждане на болни деца.

Вижте още

Специализирани изследвания при жената
Специализирани процедури
Генетична лаборатория
Андрологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow