пациентка чете на сайта на болницата какви специализирани процедури при жената се прилагат в болница "Надежда" в рамките на инвитро процедура или нейната подготовка

репродуктивна медицина

Специализирани процедури при жената

При жената специализираните процедури са насочени към специфичната подготовка на  яйчниците, яйцеклетките или маточната лигавица. Дали е необходимо някоя от тези процедури да бъде приложена при Вас ще реши Вашият репродуктивен специалист, който е запознат със спецификите на състоянието Ви.

badge

PRP

PRP (Platelet Rich Plasma – плазма, обогатена с тромбоцити) се среща и под наименованието „плазмотерапия“. Използването на PRP в медицината е утвърдена методика с приложения в редица направления, включително и в гинекологията.

При този метод на лечение се използва собствената кръв на пациента. Кръвта се взима и обработва в лаборатория при стерилни условия, като се изолира плазма, обогатена с тромбоцити, които впоследствие могат допълнително да се активират. Тромбоцитите са малки кръвни клетки, които нормално участват в  процеса на кръвосъсирване, регенериране и заздравяване на тъканта.

Обикновено за прилагане се използва  инжектиране на PRP локално в тъканта, като тромбоцитите освобождават протеини,  ензими, цитокини и растежни фактори, които предизвикват редица процеси, като образуване на нови кръвоносни съдове, подобрена инервация, включително и привличане на стволови клетки към мястото на поставяне. Целта е да се подпомогнат процесите на  регенериране на  тъканта, като се възобновят естествените ѝ функции.

Предимствата на лечението с използването на собствени клетки е, че се намалява възможността от появата на  алергични реакции, като в същото време тези клетки са естествени механизми за възстановяване на организма, които се мобилизират в регенерирането на тъканта.

Безопасността на процедурата е изследвана в продължение на близо 20 години клинична употреба в редица медицински направления.

В асистираната репродукция и в нашата болница PRP се използва в няколко направления:

  • Подобряване на функционалния слой на матката – мястото, където се имплантира ембрионът. PRP се поставя в кухината на матката с цел стимулиране удебеляването на лигавицата и подобряване на нейната функционалност. Прилага се при пациентки с нарушения в матката и многократно повтарящи се неуспехи.
  • Подобряване на функционирането на яйчниците. Прилага се при пациентки с преждевременна яйчникова недостатъчност и намален яйчников резерв, като PRP се инжектира в яйчника при процедура, подобна на фоликулярна пункция. 

  • Лечение на вагинални патологии – при случаи на вагинална атрофия.

  • Подобрява производството на сперматозоиди – при пациенти с липса или понижени количества на сперматозоиди, както и при такива с множество морфологични дефекти, се прилага инжектиране на PRP в тестисите.

  • Подобряване на потентността на мъжа – при еректилна дисфункция при мъжете. Прилага се в конкретни случаи, при които са отхвърлени определени причини за дисфункция като се извършва инжектиране на PRP в пениса. 

PBMC

PBMC (peripheral blood mononuclear cells) са мононуклеарни клетки от периферната кръв. Те включват основно лимфоцити, моноцити, макрофаги и дендритни клетки. Тази смес от клетки на имунната система може да се изолира от кръвта на пациентката и да се използва за локални процедури на лечение.

От пациентката се взима кръвна проба, от която след обработка се извличат РВМС. След като се пречистят и култивират при определени условия, тези клетки се прехвърлят в матката на жената.

Прилага се основно при жени, при които има нарушения в имунологичния профил, установени чрез предварително взета ендометриална биопсия, както и при пациентки с многократно повтарящи се неуспешни инвитро процедури.

PBMC-тата модулират майчиния имунен отговор чрез отделяните от тях цитокини, хемокини и растежни фактори и по този начин създават значително по-благоприятни условия в матката за имплантиране на ембриона.

Голям брой проучвания, включително и проведените в нашата болница, показват съществено покачване на успешните бременности след прилагането на PBMC при конкретните групи от пациенти (с многократно повтарящи се неуспехи и нарушения в имунологичния профил).

Цялата процедура от взимането на кръв до поставянето на РВМС-тата отнема 2 дни. От пациентката се взимат кръвни проби в два отделни дни. PBMC-тата са готови за поставяне 2 часа след второто взимане на кръв.

Криоконсервация на яйцеклетки

Използва се за запазване на жизнеспособността на клетките за дълъг период от време. Постига се чрез замразяване и съхранение в течен азот при температура – 196°C. В „Надежда“ използваме най-новия и надежден метод за замразяване –  витрификация. Тя представлява свръхбързо замразяване, при което в контакт с течния азот водата в клетките преминава в стъкловидно състояние, без формиране на ледени кристали. Образуването на кристали е основната причина за загуба на жизненост при замразяване без специални средства и методи. При витрификацията се използват готови разработени среди, заместващи част от водата в клетките с криопротектори, които допълнително предпазват клетките от увреждания. След инкубиране в концентриран разтвор на криопротектор ембрионите/яйцеклетките се поставят в специални сламки и директно се потапят в течен азот. Методът е надежден и дава много високи резултати – около 95% за преживяемост и развитие след размразяване както при ембрионите, така и при яйцеклетките.

Болница „Надежда“ е ангажирана със съхраняването на яйцеклетки и сперматозоиди при пациенти с онкологични, ревматоидни и авотимунни заболявания в рамките на проект „Запази надежда“.

Вижте още

Специализирани процедури при мъжа
Специализирани процедури при ембриона
Ембриологична лаборатория
Имунологична лаборатория

Още по темата

scroll-top-custom-arrow