репродуктивна медицина

Специализирани процедури при мъжа

При мъжа специализираните процедури са свързани с обработката на сперматозоидите, селекцията на най-добрите от тях и подготовката им за извършването на оплождане.

Дали някоя от тях ще бъде приложена при Вас зависи от спецификите на състоянието Ви, с което  Вашият лекуващ репродуктивен специалист е запознат и ще вземе предвид при решението за това.

badge

Методи за обработка на сперматозоиди

Центрофугирането в плътностен градиент е метод за сепариране на сперматозоиди, целящ отделянето на най-подвижната спермална популация, както и редуциране на неподвижните сперматозоиди, клетъчния детрит и клетки от сперматогенезата и от имунната система (левкоцити, лимфоцити, еритроцити).

При този метод сепарирането се основава на базата на подвижността на сперматозоидите.

След центрофугиране утаените сперматозоиди се наслояват със среда и са поставени под определен ъгъл, за да може утайката да има по-голяма повърхност за контакт със средата. Сперматозоидите се насочват към повърхността на средата, като най-подвижните се разполагат най-близо до повърхността.

Това е техника за магнитно клетъчно сепариране, при която негодните за оплождане сперматозоиди – онези с ДНК-фрагментации и с нисък оплодителен потенциал, се отделят с помощта на магнитно поле от годните сперматозоиди, които се събират и прилагат за оплождане. Методът се прилага при силно влошени показатели на спермограмата, завишен DFI-индекс, повтарящи се имплантационни неуспехи и др.

Когато партньорът от една двойка е HIV-позитивен, единственият начин за предпазване на жената и бъдещото поколение е извършването на инвитро процедура, при която еякулатът се подлага на задълбочена обработка за пречистване на еякулата от вирусни частици. 

Разчита се на факта, че HIV-вирусът е разпространен основно в течното съдържимо на еякулата – семенната плазма, и са пренебрежимо малко случаите, в които вирусна частица може да навлезе вътре в самия сперматозоид. Затова практиката е сперматозоидите да се подложат на щателно промиване и пречистване – процедура, която отнема няколко часа, за разлика от конвенционалната обработка за инвитро процедура, която отнема 20-30 минути. Интересен факт е, че за разлика от сперматозоидите, в яйцеклетките вирусната частица на HIV не може да оцелява. Разчитайки на това, че яйцеклетката унищожава тези вирусни частици, рискът да бъде предаден по този начин вирусът е нищожен. 

Досега в инвитро практиката няма споменат случай на пречистен по този начин материал, вследствие на което да се е родило бебе и то да е било заразено.

Не всяка една андрологична лаборатория e квалифицирана за извършването на такова изследване.

Андрологичната лаборатория на „Надежда“ е сред малкото лаборатории в Европа и единствената в България, която предлага и извършва подобно пречистване на еякулат, както и последващия PCR-тест за наличие на вирусни частици в пречистената проба.

Зона селекция - метод за подбор на сперматозоиди

За да се подберат най-качествените и годни за оплождане на яйцеклетките сперматозоиди, ембриолозите използват различни методи на селекция. 

В болница „Надежда“ се използва методът „Зона селекция“ на сперматозоидите.

„Зона селекция“ е метод за селекция на сперматозоиди за ICSI, който се базира на тяхната функционална способност да откриват и да се свързват със зона пелуцида. 

Зона пелуцида е една от защитните обвивки на яйцеклетката, през която в естествени условия преминават много малко сперматозоиди – само най-качествените и годни за оплождане. Именно на тази закономерност се основава и методът „Зона селекция“ – пречистените сперматозоиди се поставят върху слой разтворени зони пелуциди и за целите на ICSI оплождането се подбират единствено онези от тях, които успеят да се прикрепят стабилно към зоните.

Съществуват и други методи за селекция на сперматозоиди, които се базират на техни функционални способности, като например такива, които използват хиалуронови молекули, за които се знае, че са част от предната обвивка на яйцеклетката преди зона пелуцида. Тези методи не се прилагат често в практиката, тъй като проучванията не дават яснота доколко този метод на селекция е ефективен. Резултати от проучвания във връзка с метода „Зона селекция“ обаче показват, че процентът на оплодени яйцеклетки след прилагането му е много по-висок и получените ембриони са с много по-добро качество. 

„Зона  селекцията“ се отличава от метода „PICSI DISH“ с това, че се използват естествени молекули от обвивката на яйцеклетката на конкретната жена, което прави комуникацията между сперматозоидите и селективната повърхност изключително фина и естествена, докато при „PICSI DISH“ се използват модифицирани молекули, които не са естествен продукт на комуникация между гаметите и съответно успехът е нищожно нисък.

Резултатите от нашите проучвания показват, че сперматозоидите, подбрани чрез „зона селекция”, имат процент ДНК-фрагментация, близък до 0. ДНК-фрагментацията има пряко отношение към успешното оплождане на яйцеклетките и развитието на ембрионите, както и към риска от спонтанен аборт в ранна бременност. Затова методът се препоръчва при пациенти, които имат висок процент ДНК-фрагментации на сперматозоидите.

Много често при двойките причината за инфертилитета остава неизяснена – спермалните показатели са в норма, но не настъпва бременност. В подобни случаи с помощта на „зона селекция“ се подбират само най-добрите сперматозоиди, което значително повишава шансовете за успех от инвитро процедурата.

Прилагайки „Зона селекция“, ембриолозите избират само най-качествените и обещаващи сперматозоиди.

Криоконсервация на сперматозоиди

Съвременната технология, която се използва в болница „Надежда“, се нарича „витрификация” – ултра бързо замразяване. След като бъдат промити и пречистени, сперматозоидите се поставят в специална среда с криопротектанти. 

Криопротектантът трябва  да навлезе бавно в клетката и да свърже свободните водни молекули в нея. По този начин чрез възпрепятстване на процесите на  кристалообразуване не се нарушава структурата на клетката и се гарантира запазването на нейната цялост. Обратен е редът по процесите на размразяване – криопротектантът трябва да излезе максимално бързо от клетката, за да се запази тя жива. 

Замразяването на сперматозоидите се извършва в криоепруветки, които се поставят и подреждат в специални съдове с течен азот и се съхраняват при температура – 196 градуса по Целзий.

За да протече успешно, витрификацията изисква специално обучени андролози, а за да съхранят качествата си по време на криосъхранението, сперматозоидите е необходимо да се съхраняват при постоянен контрол на критичните параметри – криосъдовете са снабдени със система за автоматично доливане с течен азот и датчици за отчитане и контрол на температурата, които гарантират поддържането на постоянна температура за неограничено дълго време.

Вижте още

Специализирани процедури при жената
Специализирани процедури при ембриона
Андрологична лаборатория
Репродуктивна хирургия при мъжа
scroll-top-custom-arrow